Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
101
Hôm qua:
233
Tuần này:
840
Tháng này:
2005
Tất cả:
183656

Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Lợi với phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới nâng cao và Thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 18/03/2021 12:38:29

Thực hiện Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Tỉnh Thanh hóa, giai đoạn 2016 - 2020, được sự chỉ đạo của Ban Thường Vụ Huyện Uỷ, UBND Huyện, Đảng Ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc và sự đồng thuận của hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể trong xã, năm 2021 Đảng bộ và nhân dân trong xã nỗ lực quyết tâm xây dựng thành công các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và chọn thôn Lộc Trạch để xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng Lợi là xã đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ - HĐND,  Đảng ủy xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Đồng Lợi năm 2021 và UBND xã đã thành lập Ban quản lý thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Đồng Lợi năm 2021 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban.  UBND xã đã ban hành Kế hoạch xây dựng xã Đồng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm đảm bảo xây dựng nông thôn mới hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững , tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ thụ hưởng trực tiếp cho nhân dân, gắn sản xuất với tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững,có kinh tế phát triển theo hướng hiện đại, phù hợp; môi trường sinh thái trong lành, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự xã hội đảm bảo, hệ thông chính trị vững mạnh, nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ. Trên cơ sở 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kết quả đã được công nhận, xã đã tập trung rà soát, xác định rõ nội dung công việc, thời gian, giải pháp thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể. Để thực hiện tốt  kế hoạch đề ra, mỗi người dân và mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể xã phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung sau:
Một là: Mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.
Hai là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; Xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương gắn với từng thôn cụ thể như  đặc biệt là cá loại rau màu, cây ăn quả….
Ba là: Mỗi Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân kiên cố hoá đường giao thông, thủy lợi các tuyến đường có rãnh thoát nước, có biển báo chỉ dẫn, góp phần hiện đại hóa nông thôn. Vận động các hộ gia đình cải tạo khuôn viên nhà ở đồ đạc mỗi gia đình phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học. Các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật. Tích cực trồng  hoa, cây xanh ven đường và có h thống điện chiếu sáng,  thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống. 100% hộ dân cư có nhà tiêu, nhà tắm , bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định. Có mô hình  bảo vệ môi trường (thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng) hoạt động thường xuyên, hiệu quả và thu hút sự tham gia của nhân dân trong thôn.
Bốn là: Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng và chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân.
Năm là: Xây dựng lộ trình và kế hoạch chi tiết  nhằm  tập trung thưc hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao theo những  phương châm “Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. Phấn đấu mỗi thôn đều có mô hình kiểu mẫu như đoạn đường kiểu mẫu, tổ dân cư kiểu mẫu, quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân.   Đồng thời huy động nguồn lực cụ thể bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất. Để Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt kết quả tốt, quyết tâm về đích trong năm 2021. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Đồng Lợi đề nghị mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và  thôn mới kiểu mẫu, trong đó đặc biệt chú trọng là thôn Lộc Trạch phải vượt qua các nhiệm vụ mấu chốt, như: cải thiện hệ thống thu gom rác thải, giảm hộ nghèo, vận động người dân tham gia BHYT, nâng cấp, sửa chữa một số trục đường giao thông quan trọng, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người… thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới
gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao”, nâng cao nhận thức trong cán bộ, Đảngviên và mọi tầng lớp nhân dân.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bài: Lê Nam - CCVH

 

Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Lợi với phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới nâng cao và Thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Đăng lúc: 18/03/2021 12:38:29 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Tỉnh Thanh hóa, giai đoạn 2016 - 2020, được sự chỉ đạo của Ban Thường Vụ Huyện Uỷ, UBND Huyện, Đảng Ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc và sự đồng thuận của hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể trong xã, năm 2021 Đảng bộ và nhân dân trong xã nỗ lực quyết tâm xây dựng thành công các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và chọn thôn Lộc Trạch để xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng Lợi là xã đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ - HĐND,  Đảng ủy xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Đồng Lợi năm 2021 và UBND xã đã thành lập Ban quản lý thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Đồng Lợi năm 2021 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban.  UBND xã đã ban hành Kế hoạch xây dựng xã Đồng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm đảm bảo xây dựng nông thôn mới hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững , tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ thụ hưởng trực tiếp cho nhân dân, gắn sản xuất với tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững,có kinh tế phát triển theo hướng hiện đại, phù hợp; môi trường sinh thái trong lành, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự xã hội đảm bảo, hệ thông chính trị vững mạnh, nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ. Trên cơ sở 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kết quả đã được công nhận, xã đã tập trung rà soát, xác định rõ nội dung công việc, thời gian, giải pháp thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể. Để thực hiện tốt  kế hoạch đề ra, mỗi người dân và mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể xã phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung sau:
Một là: Mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.
Hai là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; Xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương gắn với từng thôn cụ thể như  đặc biệt là cá loại rau màu, cây ăn quả….
Ba là: Mỗi Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân kiên cố hoá đường giao thông, thủy lợi các tuyến đường có rãnh thoát nước, có biển báo chỉ dẫn, góp phần hiện đại hóa nông thôn. Vận động các hộ gia đình cải tạo khuôn viên nhà ở đồ đạc mỗi gia đình phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học. Các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật. Tích cực trồng  hoa, cây xanh ven đường và có h thống điện chiếu sáng,  thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống. 100% hộ dân cư có nhà tiêu, nhà tắm , bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định. Có mô hình  bảo vệ môi trường (thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng) hoạt động thường xuyên, hiệu quả và thu hút sự tham gia của nhân dân trong thôn.
Bốn là: Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng và chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân.
Năm là: Xây dựng lộ trình và kế hoạch chi tiết  nhằm  tập trung thưc hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao theo những  phương châm “Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. Phấn đấu mỗi thôn đều có mô hình kiểu mẫu như đoạn đường kiểu mẫu, tổ dân cư kiểu mẫu, quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân.   Đồng thời huy động nguồn lực cụ thể bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất. Để Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt kết quả tốt, quyết tâm về đích trong năm 2021. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Đồng Lợi đề nghị mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và  thôn mới kiểu mẫu, trong đó đặc biệt chú trọng là thôn Lộc Trạch phải vượt qua các nhiệm vụ mấu chốt, như: cải thiện hệ thống thu gom rác thải, giảm hộ nghèo, vận động người dân tham gia BHYT, nâng cấp, sửa chữa một số trục đường giao thông quan trọng, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người… thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới
gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao”, nâng cao nhận thức trong cán bộ, Đảngviên và mọi tầng lớp nhân dân.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bài: Lê Nam - CCVH