Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285

            Về vị trí địa lý: Đồng Lợi là một xã thuần nông, thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm huyện khoảng 11 km về phía Đông Nam và cách thành phố Thanh Hóa khoảng 18 km về phía Tây.

Phía Bắc giáp xã Khuyến Nông, phía Đông giáp xã Đồng Tiến; phía Nam giáp xã Đồng Thắng, phía Tây giáp Thị trấn Nưa.

            Xã Đồng Lợi có tổng số dân là 6314 người (năm 2019) với 1705 hộ dân (năm 2020) với 06 thôn. Mỗi thôn đều có 1 chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Được sự quan tâm của Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân” huyện; với sự đoàn kết thống nhất, Cấp uỷ Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng với chính quyền đã có nhiều cách làm sáng tạo, khơi dậy được nội lực trong nhân dân, thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới đã đạt được những kết quả đáng kể. Đặc biệt trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII trong điều kiện chính trị, xã hội ổn định; Đảng bộ và chính quyền nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị đã đoàn kết, nhân dân đồng thuận; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện ủy - HĐND- UBND - MTTQ huyện đã tạo điều kiện để xã nhà phát triển. Bên cạnh đó, xã nhà cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; thiên tại, dịch bệnh thường xuyên xảy ra với mức độ nghiêm trọng, nhất là dịch tả lợn Châu Phi và bệnh viêm phổi cấp (Covid - 19) gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân; tình hình an ninh trật tự chưa đảm bảo.

Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đạt kết quả toàn diện, được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

Kinh tế tăng trưởng khá và tương đối toàn diện; nhiều chỉ tiêu quan trọng hoàn thành kế hoạch đề ra.

Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản năm 2020 ước đạt 36,3 tỷ đồng, vượt mục tiêu (mục tiêu 35,0 tỷ đồng), tăng 25,7% so với năm 2015; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 4,68%, vượt mục tiêu (mục tiêu là 4,5%).

Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, năm 2020 ước đạt 42,8 triệu đồng, vượt mục tiêu (mục tiêu 40 triệu đồng), gấp 1,86 lần năm 2015.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp xã nhà đã khắc phục tình trạng sản xuất manh muốn, nhỏ lẻ, xây dựng kế hoạch sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được đưa vào sản xuất như công nghệ sinh học, giống có năng suất, chất lượng hiệu quả; đồng thời thực hiện tốt nghị quyết số 16-NQ/TU, Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã nhà đã chuyển đổi đất lúa sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao và nuôi trồng thủy sản được 25 ha. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 3.711 tấn, vượt mục tiêu (mục tiêu 3.600 tấn); giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản năm 2020 ước đạt 36,3 tỷ đồng, vượt mục tiêu (mục tiêu 35,0 tỷ đồng), tăng 25,7% so với năm 2015.

Về chăn nuôi: Mặc dù dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên diện rộng và kéo dài gây tổn thất nặng, song chúng ta đã sớm ổn định và tiếp tục phát triển ở các hộ gia đình trong đó có nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng gia trại với quy mô số lượng lớn. Đến nay, tổng đàn trâu bò đạt 255 con (mục tiêu là 270 con), tổng đàn lợn đạt 850 con (mục tiêu là 1.200 con), đàn gia cầm đạt trên 15.000 con, vượt mục tiêu (mục tiêu 14.000 con).

Về thủy sản: Nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã ngày một phát triển, các mô hình lúa - cá đang được mở rộng ở nhiều hộ gia đình. Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có là: 4,9 ha, tổng sản lượng năm 2020 ước đạt 8,2 tấn, gấp 1,45 lần năm 2015.

 Tình hình sản xuất hàng hóa: Nhiều hộ đã mạnh dạn tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đất lúa sang trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao phù hợp với nhu cầu của thị trường như: trồng hoa, cây ăn quả, cây dược liệu...thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao/đơn vị diện tích.

 Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Bằng sự n lực quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, sau gần 4 năm thực hiện đến nay trên địa bàn toàn xã đã có 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã thực hiện tốt việc ký cam kết sản xuất an toàn và được kiểm tra giám sát chặt chẽ. 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được nâng cấp cải tạo đáp ứng đủ điều kiện an toàn. Từ kết quả trên, xã đã được Tỉnh công nhận xã đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm.

 Trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã đã có những chính sách nhằm khuyến khích tạo điều kiện cho các ngành nghề phát triển. Toàn xã hiện có 45 cơ sở sản xuất công nghiệp, chủ yếu các ngành nghề như cơ khí, nghề mộc, sản xuất vật liệu xây dựng,

Trong 5 năm, đã thành lập mới 3 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn xã lên 8 doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu (mục tiêu 7 doanh nghiệp). Các doanh nghiệp sau khi được thành lập đã đi vào hoạt động có hiệu quả, giải quyết tốt việc làm thường xuyên cho trên 530 lao động.

Các cơ sở dịch vụ thương mại được phát triển nhanh, đa dạng cả về quy mô và loại hình, không chỉ tập trung ở các tuyến đường chính mà còn phát triển rộng khắp trong các khu dân cư, đáp ứng tốt các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân như: cung ứng vật tư nông nghiệp, vận tải, kinh doanh tổng hợp, hàng tạp hóa.

          Thời gian qua xã cũng đãchuyển dịch cơ cấu hộ, cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Cơ cấu hộ sản xuất, kinh doanh doanh cá thế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tăng hộ sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại, giảm dần số hộ sản xuất nông nghiệp và thủy sản; số hộ sản xuất nông nghiệp và thủy sản giảm từ 650 hộ năm 2015 xuống còn 515 hộ năm 2020; hộ công nghiệp, xây dựng từ 460 hộ lên 529 hộ; hộ dịch vụ thương mại từ 570 lên 645 hộ.

Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, năm 2020 ước đạt 42,8 triệu đồng, vượt mục tiêu (mục tiêu 40 triệu đồng), gấp 1,86 lần năm 2015.

 Về chuyển dịch cơ cấu lao động: Được quan tâm đúng mức và từng bước chuyển số lao động trong lĩnh vực nông nghiệp sang lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ. Tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là 3.887 lao động, trong đó: lao động nông nghiệp và thủy sản là 1.030 người, chiếm 27,1%, lao động công nghiệp, xây dựng là 1.287 người, chiếm 33,1%, lao động các ngành dịch vụ là 1.548 người, chiếm 39,8% (mục tiêu 30 - 32 - 38).   

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất đã được thực hiện thông qua việc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp xây dựng cánh đồng mẫu lớn, từ đó đã đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh như phân bón sinh học, giống lúa chất lượng cao, máy làm đất liên hoàn, mạ khay, máy cấy; ngoài ra nhân dân cũng đã mạnh dạn áp dụng vào việc sản xuất và chăn nuôi tạo ra các mô hình gia trại nông hộ làm ăn có hiệu quả.

Đời sống Văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Công tác văn hóa thông tin, thể dục thể thao được quan tâm đúng mức, đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” đem lại hiệu quả thiết thực.

Về thông tin, tuyên truyền luôn bám sát các nhiệm vụ trên giao cũng như nhiệm vụ chính trị của xã nhà, thường xuyên tuyên truyền các các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với nhân dân; biểu dương, khích lệ kịp thời gương người tốt, việc tốt; đồng thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Báo chí Trung ương, báo Thanh Hóa được cấp phát hằng ngày đến tất cả các chi bộ. Đến nay 95% số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa.  Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, loại hình, giới tính, độ tuổi như bóng chuyền, bóng đá, thể dục dưỡng sinh đã thu hút đông đảo số người tham gia. Cơ sở vật chất phục vụ được quan tâm đầu tư xây dựng như sân vận động, đài truyền thanh, sân bóng chuyền ở các thôn...Từ những đóng góp tích cực của nhân dân nên trong nhiệm kỳ  2015 - 2020, xã nhà đã được Huyện công nhận xã đạt chuẩn văn hóa mới.

          Công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm và dành nhiều kết quả trên tất cả các mặt. Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã có nhiều đổi mới, hoạt động của hội cựu giáo chức, hội khuyến học, trung tâm giáo dục cộng đồng đã góp phần thúc đẩy nâng cao kiến thức mọi mặt, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo được đề cao, kết quả thi tốt nghiệp hàng năm cả 3 cấp học đều đạt 100%, tỷ lệ học sinh lên lớp, học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện; học sinh thi đỗ vào các trường Đại học đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2015 đến hết năm 2019 số học sinh đỗ vào các trường Đại học là 147 học sinh, tăng hơn so với nhiệm kỳ trước 29 học sinh; cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học của các nhà trường cũng được ưu tiên xây dựng theo hướng chuẩn hóa giáo dục đó là: khuôn viên lớp học trường Mầm Non, phòng chức năng trường THCS, khuôn viên trường Tiểu học. Với tổng giá trị đầu tư xây dựng cho các nhà trường là 7,8 tỷ đồng. Các trường đã phát huy tốt trách nhiệm của hội cha mẹ học sinh, tuyên truyền, động viên để phụ huynh làm tốt công tác xã hội hóa, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học ngày một tốt hơn. Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân cũng như đội ngũ giáo viên và toàn thể học sinh đến nay 100% các nhà trường đạt trường chuẩn quốc gia.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được quan tâm và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt; công tác phòng chống dịch bệnh được nghiêm túc thực hiện. Các chương trình y tế dự phòng, tiêm chủng quốc gia theo định kỳ đều đạt kết quả 100%. Chế độ khám, chữa bệnh duy trì đều đặn, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y bác sỹ được nâng cao, hết lòng vì người bệnh. Làm tốt công tác chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi. Tỷ lệ tăng dân số hằng năm đạt 0,62%, vượt mục tiêu (mục tiêu 0,7%), tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh năm 2020 ước đạt 97%, vượt mục tiêu (mục tiêu 95%); tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn môi trường là 83,4%/kế hoạch đề ra là 80%; cơ sở vật chất và tủ thuốc tại trạm được bổ sung đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Đầu tư xây dựng khuôn viên, xây dựng nhà khám chữa bệnh, với tổng mức đầu tư xây dựng trên 3 tỷ đồng.

Công tácgiải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội cũng được tổ chức thực hiện và thu được kết quả to lớn:

 Về công tác giải quyết việc làm: Số lao động làm ngoài nông nghiệp ngày một tăng có mức thu nhập cao và ổn định, đến năm 2020 toàn xã có 44 người xuất khẩu lao động sang các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...và có hàng trăm lao động sang làm việc tại Thái Lan, đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống.

 Vềcông tác xóa đói, giảm nghèo:

Từ những chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội, nhất là sự nỗ lực tự phấn đấu vươn lên của các hộ khó khăn, hộ nghèo nên đã giảm nhanh số hộ nghèo cũng như cận nghèo. Năm 2020 Đồng Lợi quyết tâm xóa toàn bộ hộ nghèo, vượt mục tiêu (mục tiêu là 3,0%), tỷ lệ hộ cận nghèo còn 10,1%, vượt mục tiêu (mục tiêu là 12,0%).

Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tính công bằng, đúng quy định, đúng đối tượng, nhất là thông qua việc chi trả tiền hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Trong nhiệm kỳ qua chúng ta đã nhận được nhiều sự giúp đỡ vật chất của các doanh nghiệp, của con em sống xa quê đã hỗ trợ cho các gia đình khó khăn là trên 100 triệu đồng.

  Chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo:

 Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, tình hình an ninh chính trị, an ninh nội bộ, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, đề cao kỷ luật, phát huy dân chủ, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, xử lý nghiêm minh mọi sai phạm xảy ra, thực hiện tốt công bằng xã hội.

 Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội:

Triển khai thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi. Trong nhiệm kỳ đã có 32 thanh niên lên đường nhập ngũ vào bộ đội, đồng thời đón nhận 25 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Làm tốt chính sách công tác hậu phương quân đội, qua đó đã giúp thanh niên yên tâm công tác trong thời gian tại ngũ. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đã tổ chức huấn luyện quân sự, học tập chính trị; thường xuyên có phương án sẵn sàng chiến đấu phòng chống bạo loạn, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch; tổ chức tốt công tác diễn tập phòng thủ xã.

Thường xuyên củng cố lực lượng an ninh để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, mở các đợt cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là trộm cắp, nghiện hút, cờ bạc, các hình thức hoạt động của quỹ tín dụng đen, góp phần gữ gìn sự bình yên trong nhân dân.

Thực hiện Đề án của Tỉnh về việc bố trí công an chính quy làm công an xã, trong năm 2019 xã đã được điều động 4 chiến sỹ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Hoạt động của các tổ an ninh xã hội tại các thôn ngày càng hiệu quả, góp phần làm cho công tác an ninh trật tự luôn đảm bảo. Cho đến nay tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự là 5/6 thôn, đạt 83,4% (kế hoạch đề ra 100%).

 VềChương trình xây dựng Nông thôn mới:

Đầu nhiệm kỳ 2015-2020 được Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn giao cho Đảng bộ phải hoàn thành chỉ tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2017. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhất là sau khi rà soát mới đạt 12/19 tiêu chí, 7 tiêu chí còn lại đều là những tiêu chí rất quan trọng và cũng rất khó khăn. Song, với sự nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau hơn hai năm tổ chức thực hiện chúng ta đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định công nhận xã Đồng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Các chương trình trọng tâm được triển khai thực hiện, đạt một số kết quả tích cực:

- Chương trình 1: xây dựng cánh đồng mẫu lớn, phát triển trang trại, gia trại.

Phát huy có hiệu quả các vùng đồng năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao giá trị sản xuất trên từng đơn vị diện tích; đấu mối, liên doanh, liên kết với các công ty xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển mạnh các gia trại, tạo tiền đề cho việc xây dựng trang trại.

- Chương trình 2: kêu gọi đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, qua đó tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

- Chương trình 3: Xây dựng các công trình cơ bản theo hướng chuẩn hóa, nhất là cơ sở vật chất phục vụ việc học tập của các nhà trường, trạm y tế, công sở, trung tâm hội nghị UBND xã, nhà bia liệt sỹ, đường giao thông, các công trình thủy lợi...các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng một mặt hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mặt khác đáp ứng yêu cầu cấp thiết phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội được nhân dân hưởng ứng cao.

Tóm lại sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 xã nhà chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực,có 19/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đưa quê hương Đồng Lợi từ một xã khó khăn, yếu kém trong Huyện đã trở thành xã có vị thế, có tiềm năng, diện mạo quê hương đã được đổi thay khởi sắc. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng cao; an ninh trật tự được bảo đảm và xã nhà đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2018).

                 20200722_102517.jpg
                                      Hình ảnh công sở UBND xã Đồng Lợi.
                                                                                             Bài và ảnh : Lê Nam (CCVH)