Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285

Hội đồng nhân dân xã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 25/06/2021 11:10:56

Được sự thống nhất chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, vào hồi 7h00 ngày 24 tháng 06 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị xã, Hội đồng nhân dân xã đã long trọng tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về dự và chỉ đạo Kỳ họp về phía huyện có Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch UBND huyện, Ông Nhữ Mai Thỏa - Cán bộ chỉ đạo địa bàn xã, Ông Lê Phú Long - Chuyên viên phòng Nội vụ huyện. Về phía xã có Ông Lê Đình Sơn (HUV- BT BCH Đảng bộ), Ông Hoàng Xuân Ký (PBT BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã), Ông Hoàng Văn Chung (PBT BCH Đảng bộ - chủ tịch UBND xã), các đồng chí trong Ban Thường vụ, TT HĐND xã. Về dự Kỳ họp có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đại biểu HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trưởng, phó các ngành đoàn thể, Công chức ủy ban liên quan.

20210624_065925.jpg

20210624_070305.jpg
Các đại biểu tham dự  Kỳ họp tổ chức dâng hương viếng tượng đài liệt sỹ.
20210624_070933.jpg
Các đại biểu về dự Kỳ họp.
Ông Hoàng Xuân Ký (PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã) chủ trì và khai mạc Kỳ họp.
 
Tại Kỳ họp thay mặt cho Uỷ ban bầu cử, Ông Hoàng Văn Chung (PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã - CT ủy ban bầu cử ) đã lên thông qua báo cáo kết quả bầu cử HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, công bố danh sách các đại biểu trúng cử HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 25 đại biểu; đồng thời thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Về dự Kỳ họp Ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo trong đó ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Lợi đã đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời giao nhiệm vụ cho Đảng bộ, chính quyền, cán bộ và Đảng viên trong xã khắc phục những khó khăn trước mắt, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và mục tiêu kép vừa  phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thiên tai, vừa thúc đẩy và đạt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra về kinh tế, chính trị, văn hóa - giáo dục, quốc phòng - an ninh, xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đồng thời thực hiện thành công xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.
20210624_073536.jpg
Ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Kỳ họp.
Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, thay mặt Thường vụ Đảng ủy xã, Ông Lê Đình Sơn (HUV- BT BCH Đảng bộ xã ) đã thống nhất với các nội dung tại Kỳ họp. Đồng thời Ông nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: UBND xã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân xã, triển khai xây dựng một số công trình trọng điểm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên
các  lĩnh vực ....
 20210624_074601.jpg
Ông Lê Đình Sơn-  HUV- BT BCH Đảng bộ xã phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp
 Kỳ họp đã thông qua văn bản và tiến hành bầu cử chức danh CT HĐND xã đối với Ông Hoàng Xuân Ký, thông qua tờ trình giới thiệu người ứng cử chức danh PCT HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 và tiến hành bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với bà Nguyễn Thị Anh. Kết quả Ông Hoàng Xuân Ký trúng cử và đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã, bà Nguyễn Thị Anh trúng cử và đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
  Kỳ họp tiến hành bầu và thông qua kết quả trúng cử chức danh trưởng ban pháp chế HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với Ông Hoàng Trung Cương (ĐUV- Văn Phòng Đảng ủy-  Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng) và chức danh Phó trưởng ban Pháp chế đối với  Ông Bùi Minh Huệ .
Kỳ họp tiến hành bầu và thông qua kết quả trúng cử chức danh trưởng ban kinh tế - xã hội đối với Ông Lê Văn Thương- ĐUV, BT Đoàn TN xã, tiến hành bầu và thông qua kết quả trúng cử chức danh Phó trưởng ban kinh tế - xã hội đối với bà  Lường Thị Hà - ĐUV BCH Đảng bộ xã.
Tại kỳ họp Ông Hoàng Xuân Ký (PBT BCH Đảng bộ- CT HĐND xã) đại diện cho Thường Trực  HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã lên phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ và nhân dân xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như Nghị quyết HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là quyết tâm xây dựng thành công xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.
20210624_083916.jpg
Ông Hoàng Xuân Ký- PBT Đảng ủy- CT HĐND xã phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp.
Tại Kỳ họp Ông Lê Phú Long - chuyên viên Phòng Nội vụ  huyện đã thông qua chủ trương của UBND huyện về việc bầu chức danh Chủ tịch, PCT UBND xã Đồng Lợi nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở đó, Ông Hoàng Xuân Ký (PBT BCH Đảng bộ -CT HĐND xã đã lên thông qua Tờ trình giới thiệu người ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã đôí với Ông Hoàng Văn Chung. Kỳ họp đã tiến hành bầu và công bố kết quả trúng cử chức danh Chủ tịch UBND xã đối với đồng chí Hoàng Văn Chung.
Kỳ họp thông qua Tờ trình giới thiệu người ứng cử chức danh PCT UBND xã, tiến hành bầu cử và thông qua kết quả trúng cử chức danh PCT UBND xã đối với Ông Lê Văn Anh (ĐUV - đại biểu HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026),  đồng thời thông qua Tờ trình giới thiệu các ứng cử viên  uỷ viên UBND xã, tiến hành bầu và thông qua kết quả trúng cử uỷ viên UBND xã đối với Ông Hoàng Văn Lê (ĐUV, Chỉ huy trưởng quân sự xã) và Ông Lê Ngọc Thủy (ĐUV, Trưởng Công an xã).
Thay mặt cho UBND xã Ông Hoàng Văn Chung (PBT BCH Đảng bộ- CT UBND xã) phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà thực hiện và hoàn thành các mục tiêu trên các lĩnh vực của xã nhà.
Kỳ họp đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong Cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó nhấn mạnh các nội dung như: cử tri đề xuất các đại biểu  HĐND xã khóa XVIII,  nhiệm kỳ 2021- 2026 HĐND xã quan tâm xây dựng và kiên cố hóa các tuyến mương, liên kết sản xuất và bao tiêu sản xuất nông nghiệp, nâng cấp đường giao thông nội thôn, quan tâm việc xây dựng nhà văn hóa thôn Lộc nham, tăng cường công tác an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn ma túy, quan tâm đến công tác xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
 Kỳ họp đã Ban hành Nghị Quyết về việc tổ chức các Kỳ họp thường kỳ  năm 2021 và báo cáo Chương trình hành động của UBND xã.
20210624_094602.jpg
Các đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm tại Kỳ họp.
Sau ½ ngày làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, nghiêm túc và thống nhất cao, Kỳ họp lần thứ nhất,
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND xã đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra và thành công  rực rỡ. Kỳ họp đã bầu đầy đủ với 100% số phiếu tán thành  đối với các chức danh HĐND xã gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND xã, Trưởng, phó ban pháp chế, Trưởng, phó Hội đồng kinh tế - xã hội HĐND xã, chức danh UBND xã gồm Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND xã, Chức danh ủy viên UBND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2021 trên các lĩnh vực và thành công của Kỳ họp đã tạo tiền đề, động lực để động viên, khích lệ cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong toàn xã tiếp tục phát huy những thành tích  đã đạt được, nỗ lực phấn đấu chung sức đồng lòng, tăng cường khối đại đoàn kết  trong toàn xã nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa - giáo dục, quốc phòng - an ninh trong năm 2021 và các năm tiếp theo để sớm đưa xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.
                                                 
 Tin và ảnh: Lê Nam- CCVH-XH

 

Hội đồng nhân dân xã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng lúc: 25/06/2021 11:10:56 (GMT+7)

Được sự thống nhất chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, vào hồi 7h00 ngày 24 tháng 06 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị xã, Hội đồng nhân dân xã đã long trọng tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về dự và chỉ đạo Kỳ họp về phía huyện có Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch UBND huyện, Ông Nhữ Mai Thỏa - Cán bộ chỉ đạo địa bàn xã, Ông Lê Phú Long - Chuyên viên phòng Nội vụ huyện. Về phía xã có Ông Lê Đình Sơn (HUV- BT BCH Đảng bộ), Ông Hoàng Xuân Ký (PBT BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã), Ông Hoàng Văn Chung (PBT BCH Đảng bộ - chủ tịch UBND xã), các đồng chí trong Ban Thường vụ, TT HĐND xã. Về dự Kỳ họp có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đại biểu HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trưởng, phó các ngành đoàn thể, Công chức ủy ban liên quan.

20210624_065925.jpg

20210624_070305.jpg
Các đại biểu tham dự  Kỳ họp tổ chức dâng hương viếng tượng đài liệt sỹ.
20210624_070933.jpg
Các đại biểu về dự Kỳ họp.
Ông Hoàng Xuân Ký (PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã) chủ trì và khai mạc Kỳ họp.
 
Tại Kỳ họp thay mặt cho Uỷ ban bầu cử, Ông Hoàng Văn Chung (PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã - CT ủy ban bầu cử ) đã lên thông qua báo cáo kết quả bầu cử HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, công bố danh sách các đại biểu trúng cử HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 25 đại biểu; đồng thời thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Về dự Kỳ họp Ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo trong đó ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Lợi đã đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời giao nhiệm vụ cho Đảng bộ, chính quyền, cán bộ và Đảng viên trong xã khắc phục những khó khăn trước mắt, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và mục tiêu kép vừa  phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thiên tai, vừa thúc đẩy và đạt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra về kinh tế, chính trị, văn hóa - giáo dục, quốc phòng - an ninh, xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đồng thời thực hiện thành công xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.
20210624_073536.jpg
Ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Kỳ họp.
Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, thay mặt Thường vụ Đảng ủy xã, Ông Lê Đình Sơn (HUV- BT BCH Đảng bộ xã ) đã thống nhất với các nội dung tại Kỳ họp. Đồng thời Ông nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: UBND xã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân xã, triển khai xây dựng một số công trình trọng điểm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên
các  lĩnh vực ....
 20210624_074601.jpg
Ông Lê Đình Sơn-  HUV- BT BCH Đảng bộ xã phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp
 Kỳ họp đã thông qua văn bản và tiến hành bầu cử chức danh CT HĐND xã đối với Ông Hoàng Xuân Ký, thông qua tờ trình giới thiệu người ứng cử chức danh PCT HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 và tiến hành bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với bà Nguyễn Thị Anh. Kết quả Ông Hoàng Xuân Ký trúng cử và đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã, bà Nguyễn Thị Anh trúng cử và đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
  Kỳ họp tiến hành bầu và thông qua kết quả trúng cử chức danh trưởng ban pháp chế HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với Ông Hoàng Trung Cương (ĐUV- Văn Phòng Đảng ủy-  Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng) và chức danh Phó trưởng ban Pháp chế đối với  Ông Bùi Minh Huệ .
Kỳ họp tiến hành bầu và thông qua kết quả trúng cử chức danh trưởng ban kinh tế - xã hội đối với Ông Lê Văn Thương- ĐUV, BT Đoàn TN xã, tiến hành bầu và thông qua kết quả trúng cử chức danh Phó trưởng ban kinh tế - xã hội đối với bà  Lường Thị Hà - ĐUV BCH Đảng bộ xã.
Tại kỳ họp Ông Hoàng Xuân Ký (PBT BCH Đảng bộ- CT HĐND xã) đại diện cho Thường Trực  HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã lên phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ và nhân dân xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như Nghị quyết HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là quyết tâm xây dựng thành công xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.
20210624_083916.jpg
Ông Hoàng Xuân Ký- PBT Đảng ủy- CT HĐND xã phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp.
Tại Kỳ họp Ông Lê Phú Long - chuyên viên Phòng Nội vụ  huyện đã thông qua chủ trương của UBND huyện về việc bầu chức danh Chủ tịch, PCT UBND xã Đồng Lợi nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở đó, Ông Hoàng Xuân Ký (PBT BCH Đảng bộ -CT HĐND xã đã lên thông qua Tờ trình giới thiệu người ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã đôí với Ông Hoàng Văn Chung. Kỳ họp đã tiến hành bầu và công bố kết quả trúng cử chức danh Chủ tịch UBND xã đối với đồng chí Hoàng Văn Chung.
Kỳ họp thông qua Tờ trình giới thiệu người ứng cử chức danh PCT UBND xã, tiến hành bầu cử và thông qua kết quả trúng cử chức danh PCT UBND xã đối với Ông Lê Văn Anh (ĐUV - đại biểu HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026),  đồng thời thông qua Tờ trình giới thiệu các ứng cử viên  uỷ viên UBND xã, tiến hành bầu và thông qua kết quả trúng cử uỷ viên UBND xã đối với Ông Hoàng Văn Lê (ĐUV, Chỉ huy trưởng quân sự xã) và Ông Lê Ngọc Thủy (ĐUV, Trưởng Công an xã).
Thay mặt cho UBND xã Ông Hoàng Văn Chung (PBT BCH Đảng bộ- CT UBND xã) phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà thực hiện và hoàn thành các mục tiêu trên các lĩnh vực của xã nhà.
Kỳ họp đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong Cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó nhấn mạnh các nội dung như: cử tri đề xuất các đại biểu  HĐND xã khóa XVIII,  nhiệm kỳ 2021- 2026 HĐND xã quan tâm xây dựng và kiên cố hóa các tuyến mương, liên kết sản xuất và bao tiêu sản xuất nông nghiệp, nâng cấp đường giao thông nội thôn, quan tâm việc xây dựng nhà văn hóa thôn Lộc nham, tăng cường công tác an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn ma túy, quan tâm đến công tác xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
 Kỳ họp đã Ban hành Nghị Quyết về việc tổ chức các Kỳ họp thường kỳ  năm 2021 và báo cáo Chương trình hành động của UBND xã.
20210624_094602.jpg
Các đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm tại Kỳ họp.
Sau ½ ngày làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, nghiêm túc và thống nhất cao, Kỳ họp lần thứ nhất,
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND xã đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra và thành công  rực rỡ. Kỳ họp đã bầu đầy đủ với 100% số phiếu tán thành  đối với các chức danh HĐND xã gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND xã, Trưởng, phó ban pháp chế, Trưởng, phó Hội đồng kinh tế - xã hội HĐND xã, chức danh UBND xã gồm Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND xã, Chức danh ủy viên UBND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2021 trên các lĩnh vực và thành công của Kỳ họp đã tạo tiền đề, động lực để động viên, khích lệ cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong toàn xã tiếp tục phát huy những thành tích  đã đạt được, nỗ lực phấn đấu chung sức đồng lòng, tăng cường khối đại đoàn kết  trong toàn xã nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa - giáo dục, quốc phòng - an ninh trong năm 2021 và các năm tiếp theo để sớm đưa xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.
                                                 
 Tin và ảnh: Lê Nam- CCVH-XH