Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285
THÔNG TIN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHOÁ XVIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

 1

Hoàng Xuân Ký

             Chủ tịch HĐND xã

0987532360

 2

Nguyễn Thị Anh

              PCT HĐND xã

0346240173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ, KHÓA XVII,

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

TT

       

         HỌ TÊN

          

            CHỨC VỤ

 

    SỐ ĐT

 1

Hoàng Xuân Ký

             Chủ tịch HĐND xã

0987532360

 2

Nguyễn Thị Anh

              PCT HĐND xã

0346240173

 3

Hoàng Văn Chung

           CTUBND xã - Đại biểu HĐND

0946512626

 4

Lê Văn Anh

        PCT UBND xã - Đại biểu HĐND

0936405904

 5

Nguyễn  Đình Lĩnh

       CTMTTQ xã - Đại biểu HĐND

0979627959

 6

Nguyễn Đình Toàn

Đại biểu HĐND

0948515346

 7

Nguyễn Văn Luyện

Đại biểu HĐND

097392141

 8

Nguyễn Văn Thanh

Đại biểu HĐND

0948515346

 9

Nguyễn Văn Hùng

Đại biểu HĐND

 

10

Nguyễn Văn Huân

Đại biểu HĐND

0339234856

11

Nguyễn Văn Chí

Đại biểu HĐND

 

12

Hoàng Văn Sơn

Đại biểu HĐND

0915658216

13

Trần Quang Bá

Đại biểu HĐND

0337104168

14

Hoàng Văn Công

Đại biểu HĐND

0813714118

15

Trần Viết Năm

Đại biểu HĐND

 

16

Mai Văn Tú

Đại biểu HĐND

0374880636

17

Trần Văn Bích

Đại biểu HĐND

0977675464

18

Nguyễn Văn Niên

Đại biểu HĐND

01247126678

19

Vũ Đình Luận

Đại biểu HĐND

0901741817

20

Lê Văn Thương

Đại biểu HĐND

0982445380

21

Nguyễn Xuân Kỳ

Đại biểu HĐND

0886254715

22

Nguyễn Thế Anh

Đại biểu HĐND

0987372581

23

Bùi Văn Huệ

Đại biểu HĐND

0987372581

24

Lã Văn Tú

Đại biểu HĐND

09049443313

25

Đào Quang Trung

Đại biểu HĐND

0968295490