Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
201
Hôm qua:
256
Tuần này:
1204
Tháng này:
4755
Tất cả:
170287
 
THÔNG TIN NHÂN SỰ UB MTTQ XÃ
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
SĐT
1
Nguyễn Đình Lĩnh
Chủ tịch UB MTTQ xã
0979627059
2
Lê Sỹ Quang
PCT UB MTTQ xã
0985742928
 
THÔNG TIN NHÂN SỰ HỘI NÔNG DÂN XÃ
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
SĐT
1
Hoàng Thanh Minh
Chủ tịch Hội Nông Dân
0912894345
2
Hoàng Trung Cương
Phó chủ tịch Hội Nông Dân
0941126123
 
THÔNG TIN NHÂN SỰ HỘI PHỤ NỮ XÃ
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
SĐT
1
Lê Thị Nhung
Chủ tịch Hội Phụ Nữ
0934595478
2
Nguyễn Thị Hiền
Phó chủ tịch Hội Phụ Nữ
0975892495
 
THÔNG TIN NHÂN SỰ ĐOÀN THANH NIÊN XÃ
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
SĐT
 1
Lê Văn Thương 
BÍ Thư Đoàn  
0982 445380
 2
Nguyễn Thị Xuân 
Phó Bí thư Đoàn  
0961422840 
 
THÔNG TIN NHÂN SỰ HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
SĐT
1
Đào Quang Trung
Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh
0982445380
2
Mai Bút Huy
Phó chủ tịch Hội Cựu Chiên Binh
      0347976224