Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285

THÔNG TIN NHÂN SỰ UB MTTQ XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Nguyễn Đình Lĩnh

Chủ tịch UB MTTQ xã

0979627059

2

Nguyễn Văn Thanh

PCT UB MTTQ xã

0773378789

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ HỘI NÔNG DÂN XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Hoàng Thanh Minh

Chủ tịch Hội Nông dân

0912894345

2

Hoàng Trung Cương

Phó chủ tịch Hội Nông dân

0941126123

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ HỘI PHỤ NỮ XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Lê Thị Nhung

Chủ tịch Hội Phụ nữ

0934595478

2

Nguyễn Thị Hiền

Phó chủ tịch Hội Phụ nữ

0975892495

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ ĐOÀN THANH NIÊN XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

 1

Lường Thị Hà 

BÍ thư Đoàn  

0901750989 

 2

Nguyễn Thị Xuân 

Phó Bí thư Đoàn  

0961422840 

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Mai Bút Huy

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

  0347976224

2

Lê Sỹ Quang

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh

   0985742928