Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285

Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/02/2024 14:52:49

Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025. Dưới đây là nội dung của Chỉ thị 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo

Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng lúc: 20/02/2024 14:52:49 (GMT+7)

Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025. Dưới đây là nội dung của Chỉ thị 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo