Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285

 

                            

                                                       DANH BẠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

           TT

          HỌ TÊN

          CHỨC VỤ

SỐ ĐT

  ĐỊA CHỈ EMAIL

 

1

Lê Đình Sơn

BT BCH Đảng Bộ xã

0964828898

 

2

Hoàng Xuân Ký

PBT BCH Đảng Bộ xã

0987532360

 

3

Lê Đình Thanh

 PBT ĐU- CT UBND xã

0977280628

 lethanh28628@gmail.com

4

Nguyễn Đình Lĩnh

UV BTV- CT MTTQ

 0979627959

 

5

Nguyễn Thị Anh

UV BTV- PCT HĐND

0346240173

nguyenanhpndongloi@gmail.com

        6

Lê Văn Thương

ĐUV- PCT UBND xã

0982445380

lethuongdl1102@gmail.com

7

Lê Văn Anh

PCT UBND xã

0936405904

levananh261076@gmail.com

8

Hoàng Văn Lê

Chỉ huy trưởng quân sự

0904765215

hoangvanlechtdr@gmail.com

9

Lê Ngọc Thủy

Trưởng Công an xã

0975123085

lnt204.cats@gmail.com

10

Lê Quang Trường

Phó Trưởng Công an xã

0385845678

truonghuong.lala@gmail.com

 

11

Nguyễn Thị Tâm

Công chức VP - TK

0328882228

gt09092029@gmail.com

 

12

Nguyễn Phương Quỳnh

Công chức TP- HT

0385646629

 quynh3705hlu@gmail.com

 

13

Hà Thị Khánh Ly

Công chức TC - KT

0985855246

khanhlyannong@gmail.com

 

14

Trần Việt Cường

Công Chức TC- KH

0913528848

tranvietcuong090483@gmail.com

 

15

Nguyễn Văn Sáu

Công chức ĐC - XD

0367225123

nguyenvansaudcxd@gmail.com

 

16

Lê Thị Thủy

Công chức ĐCNN

0941897796

thuymtbk53@gmail.com

 

17

Nguyễn Thị Hà

Công chức Lđ - Tb và Xh

0917500405

nguyenhakhuyennong@gmail.com

 

18

Lê Thị Phương Nam

Công chức Văn hóa

0869383148

namltp1985@gmail.com

 

19

Hoàng Thanh Minh

CT Hội Nông dân xã

0912894345

hoangminhln2011@gmail.com

 

20

Lê Thị Nhung

CT Hội Phụ nữ xã

0934595478

eccoi2009@gmail.com

 

21

Lường Thị Hà

BT Đoàn Thanh niên xã

091750989

 hak54chinhtri@gmail.com

 

22

Mai Bút Huy

CT Hội CCB  xã

 0347976224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  DANH SÁCH CÁN BỘ BÁN CHUYÊN TRÁCH  VÀ PHÓ CHỦ TỊCH CÁC ĐOÀN THỂ

TT

     HỌ TÊN

                 CHỨC VỤ

     SỐ ĐT

                    ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nguyễn Văn Thanh

Phó Chỉ huy Trưởng QS

0773378789

 

2

Lê Sỹ Quang

PCT MTTQ xã, PCT Hội CCB xã

0985742928

 

3

Nguyễn Thị Hiền

 PCT Hội Phụ nữ xã  

0975892495

nguyenhien818510@gmail.com

4

Hoàng Trung Cương

 PCT Hội Nông dân xã

0941126123

hoangtrungcuong89@gmail.com

5

Nguyễn Thị Xuân

PBT Đoàn Thanh niên xã

0961422840

 

6

Vũ Đình Thắng

Giám đốc HTDVNN

038872772