Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285

 

                      DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, PHÓ  VÀ TRƯỞNG CÔNG AN Xà   


          HỌ TÊN

          CHỨC VỤ

SỐ ĐT

  ĐỊA CHỈ EMAIL

 

 

1

Lê Đình Sơn

BT BCH Đảng Bộ xã

0964828898

sonbtdudongloi@gmail.com

2

Hoàng Xuân Ký

PBT BCH Đảng Bộ xã

0987532360

hoangxuanky69@gmail.com 

3

Lê Đình Thanh

 PBT ĐU- CT UBND xã

0977280628

lethanh28628@gmail.com

4

Nguyễn Đình Lĩnh

UV BTV- CT MTTQ

 0979627959

 

5

Nguyễn Thị Anh

UV BTV- PCT HĐND

0346240173

nguyenanhpndongloi@gmail.com

        6

Lê Văn Thương

ĐUV- PCT UBND xã

0982445380

lethuongdl1102@gmail.com

7

Lê Văn Anh

PCT UBND xã

0936405904

levananh261076@gmail.com

8

Lã Văn Tú

Chỉ huy trưởng quân sự

0904943313

tulaxadoidt@gmail.com

9

Lê Xuân Long

Trưởng Công an xã

0976387289

lexuanlong.th83@gmail.com

10

Lê Quang Trường

Phó Trưởng Công an xã

0945379696

truonghuong.lala@gmail.com

 

11

Nguyễn Thị Tâm

Công chức VP - TK

0328882228

gt09092029@gmail.com

 

12

Nguyễn Phương Quỳnh

Công chức TP- HT

0385646629

 quynh3705hlu@gmail.com

 

13

Hà Thị Khánh Ly

Công chức TC - KT

0985855246

khanhlyannong@gmail.com

 

14

Trần Việt Cường

Công Chức TC- KH

0913528848

tranvietcuong090483@gmail.com

 

15

Nguyễn Văn Sáu

Công chức ĐC - XD

0367225123

nguyenvansaudcxd@gmail.com

 

16

Lê Thị Thủy

Công chức ĐCNN

0941897796

thuymtbk53@gmail.com

 

17

Nguyễn Thị Hà

Công chức Lđ - Tb và Xh

0917500405

nguyenhakhuyennong@gmail.com

 

18

Lê Thị Phương Nam

Công chức Văn hóa

0869383148

namltp1985@gmail.com

 

19

Hoàng Thanh Minh

CT Hội Nông dân xã

0912894345

hoangminhln2011@gmail.com

 

20

Lê Thị Nhung

CT Hội Phụ nữ xã

0934595478

eccoi2009@gmail.com

 

21

Lường Thị Hà

BT Đoàn Thanh niên xã

091750989

 hak54chinhtri@gmail.com

 

22

Mai Bút Huy

CT Hội CCB  xã

 0347976224

maibuthuy10051967@gmail.com 

 

  DANH SÁCH CÁN BỘ BÁN CHUYÊN TRÁCH  VÀ PHÓ CHỦ TỊCH CÁC ĐOÀN THỂ

TT

     HỌ TÊN

                 CHỨC VỤ

     SỐ ĐT

                    ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nguyễn Văn Thanh

Phó Chỉ huy Trưởng QS

0773378789

 

2

Lê Sỹ Quang

PCT MTTQ xã, PCT Hội CCB xã

0985742928

 

3

Nguyễn Thị Hiền

 PCT Hội Phụ nữ xã  

0975892495

nguyenhien818510@gmail.com

4

Hoàng Trung Cương

 PCT Hội Nông dân xã

0941126123

hoangtrungcuong89@gmail.com

5

Nguyễn Thị Xuân

PBT Đoàn Thanh niên xã

0961422840

 

6

Vũ Đình Thắng

Giám đốc HTDVNN

038872772