Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
216
Hôm qua:
256
Tuần này:
1219
Tháng này:
4770
Tất cả:
170302
 DANH BẠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 

TT

       

         HỌ TÊN

          

            CHỨC VỤ

  

    SỐ ĐT

       ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Lê Đình Sơn

BT BCH Đảng Bộ xã

0964828898

 

2

Hoàng Xuân Ký

PBT BCH Đảng Bộ xã

0987532360

 

3

Hoàng Văn Chung

CT UBND xã

0946512626

hoangvanchungctdl@gmail.com

4

Nguyễn Đình Lĩnh

UV BTV- CT MTTQ

 

 

5

Nguyễn Thị Anh

UV BTV- PCT HĐND

0346240173

nguyenanhpndongloi@gmail.com

6

Lê Văn Anh

PCT UBND xã

0936405904

levananh261076@gmail.com

7

Hoàng Văn Lê

Chỉ huy trưởng quân sự

0904765215

hoangvanlechtdr@gmail.com

8

Lê Ngọc Thủy

Trưởng Công an xã

0975123085

lnt204.cats@gmail.com

9

Lê Quang Trường

Phó Trưởng Công an xã

0385845678

truonghuong.lala@gmail.com

10

Phạm Minh Tuấn

Công an Trực

0988828562

minhtuan12186@gmail.com

9

Nguyễn Thị Tâm

Công chức VP - TK

0328882228

gt09092029@gmail.com

10

Hoàng Thị Thúy

Công chức TP - HT

0387851823

 

9

Nguyễn Phương Quỳnh

Công chức TP- HT

0385646629

 

11

Đỗ Thị Nam

Công chức TC - KH

0916680338

dothinam338@gmail.com

12

Trần Viết Cường

Công Chức KT- KH

0913528848

tranvietcuong090483@gmail.com

13

Nguyễn Văn Sáu

Công chức ĐC - XD

0367225123

nguyenvansaudcxd@gmail.com

14

Hà Quang Chung

Công chức ĐC - NN

0766106528

chungmc84@gmail.com

15

Nguyễn Thị Hà

Công chức Lđ - Tbvà Xh

0917500405

nguyenhakhuyennong@gmail.com

16

Lê Thị Phương Nam

Công chức Văn hóa

0869383148

namltp1985@gmail.com

17 

Hoàng Thanh Minh

CT Hội Nông Dân xã

0912894345

hoangminhln2011@gmail.com

18

Lê Thị Nhung

CT Hội Phụ Nữ xã

0934595478

eccoi2009@gmail.com

19

Lê Văn Thương

BT Đoàn Thanh Niên xã

0982445380

 

20

Đào Quang Trung

CT Hội CCB  xã

0982445380

 

    

  DANH SÁCH CÁN BỘ BÁN CHUYÊN TRÁCH  VÀ PHÓ CHỦ TỊCH CÁC ĐOÀN THỂ

 

TT

       

         HỌ TÊN

          

            CHỨC VỤ

 

    SỐ ĐT

       ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nguyễn Văn Thanh

Phó Chỉ huy Trưởng QS

0773378789

 

2

Lê Sỹ Quang

PCT MTTQ xã

0985742928

 

3

Mai Bút Huy

PCT Hội CCB xã

 0347976224

 

4

Lường Thị Hà

 PCT Hội Phụ nữ xã  

091750989

hak54chinhtri @gmail.com

5

Hoàng Trung Cương

 PCT Hội Nông Dân

0941126123

 

6

Nguyễn Thị Hiền

Văn thư Lưu trữ- Thủ quỹ

0975892495

 

7

Nguyễn Văn Đội

Cán bộ VH - XH - TT-TT

0906595346

 

8

Vũ Đình Thắng

Nhân viên Thú y

038872772