Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285
Nghị định 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Nghị định 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Ngày 21/12/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Sau đây là nội dung của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ

Nghị định 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Ngày 21/12/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Sau đây là nội dung của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ

Đăng lúc 7 tháng trước · 175 lượt xem

Luật Phòng, chống Ma túy số 73/2021/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCH Việt Nam thông qua ngày 30/3/2021

Ngày 30/3/2021 Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua Luật Phòng, chống Ma túy .Dưới đây là toàn bộ nội dung của Luật số 73/2021/QH14 về Phòng, chống Ma túy

Đăng lúc 7 tháng trước · 61 lượt xem

Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 8/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025"

Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 8/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025"

Đăng lúc 9 tháng trước · 57 lượt xem

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phòng chống Covid-19.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc phòng chống dịch bệnh; đồng thời để người dân nắm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng dịch. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đã biên soạn, sưu tầm một số tài liệu, hỏi đáp pháp luật...phục vụ công tác tuyên truyền giúp người dân chủ động phòng tránh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh (Nguồn:Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp)

Đăng lúc 2 năm trước · 256 lượt xem
Đăng lúc 5 năm trước · 605 lượt xem
Đăng lúc 5 năm trước · 442 lượt xem
Đăng lúc 5 năm trước · 429 lượt xem
Đăng lúc 5 năm trước · 610 lượt xem

Luật Đất Đai

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng lúc 5 năm trước · 599 lượt xem