Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285
Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 9/03/2023 của Bộ y tế về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia  về y tế xã giai đoạn đến năm 2030

Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 9/03/2023 của Bộ y tế về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030

Ngày 9/03/2023 Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030để đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân của toàn, xã, phường, thị trấn.

Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 9/03/2023 của Bộ y tế về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030

Ngày 9/03/2023 Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030để đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân của toàn, xã, phường, thị trấn.

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 0/9/20218 và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020

Ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Dưới đây là nội dung của Nghị định

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thanh Hóa

Ngày 26 tháng 10 năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 3965/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thanh Hóa. Dưới đây là nội dung của Quyết định

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 8/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025"

Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 8/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025"

Đăng lúc 1 năm trước · 57 lượt xem

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phòng chống Covid-19.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc phòng chống dịch bệnh; đồng thời để người dân nắm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng dịch. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đã biên soạn, sưu tầm một số tài liệu, hỏi đáp pháp luật...phục vụ công tác tuyên truyền giúp người dân chủ động phòng tránh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh (Nguồn:Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp)

Đăng lúc 3 năm trước · 256 lượt xem
Đăng lúc 6 năm trước · 605 lượt xem
Đăng lúc 6 năm trước · 442 lượt xem
Đăng lúc 6 năm trước · 429 lượt xem
Đăng lúc 6 năm trước · 610 lượt xem

Luật Đất Đai

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng lúc 6 năm trước · 599 lượt xem