Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285

UBND xã Đồng Lợi đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên Trang thông tin điện tử xã Đồng Lợi: dongloi. trieuson.gov.vn

Ngày 01/01/1970 08:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 485/KH - UBND ngày 16/02/2023 của UBND huyện về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); UBND xã Đồng Lợi đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên Trang thông tin điện tử của xã Đồng Lợi: dongloi.trieuson.gov.vn

  
 - Dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi) của Quốc hội khóa XV

- Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của UB thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi;\
- Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính Phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi;
- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);
- Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND huyện về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
- Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND xã Đồng Lợi về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 - Thông báo số 89/TB-UBND ngày 22/02/2023 UBND xã Đồng Lợi về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Mọi thông tin ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề nghị cán bộ và nhân dân xã Đồng Lợi gửi về email: dongloi.trieuson@thanhhoa.gov.vn
UBND xã Đồng Lợi đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên Trang thông tin điện tử Trang thông tin điện tử của xã Đồng Lợi: dongloi.trieuson.gov.vn để cán bộ và nhân dân trong xã được biết và thực hiện.
  Danh sách các văn bản gồm:
1. du-thao-luat-dat-dai-m.pdf
 2
.Nghi-quyet-671-NQ-UBTVQH15-248.pdf
3
.Nghi-quyet-so-170-NQ-CP-552 (1).pdf
4. 
KH-11.UBBND của UBND TỈNH -to-chuc-lay-y-kien-ND-doi-voi-du-thao-Luat-Dat-dai-sua-doi-.pdf.
5.Ke-hoach của UBND huyện về việc tổ chức lấy kiến của nhân dân về dự thảo Luật đất đai(Sửa đổi).pdf
6.
Ke-hoach của UBND xã Đồng Lợi-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-Luat-Dat-dai-sua-doi-.pdf
7.TB của UBND xã Đồng Lợi lấy ý kiến của nhân dân đv Dự thảo Luật đất đai.pdf
 

  

UBND xã Đồng Lợi đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên Trang thông tin điện tử xã Đồng Lợi: dongloi. trieuson.gov.vn

Đăng lúc: 01/01/1970 08:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 485/KH - UBND ngày 16/02/2023 của UBND huyện về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); UBND xã Đồng Lợi đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên Trang thông tin điện tử của xã Đồng Lợi: dongloi.trieuson.gov.vn

  
 - Dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi) của Quốc hội khóa XV

- Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của UB thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi;\
- Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính Phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi;
- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);
- Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND huyện về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
- Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND xã Đồng Lợi về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 - Thông báo số 89/TB-UBND ngày 22/02/2023 UBND xã Đồng Lợi về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Mọi thông tin ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề nghị cán bộ và nhân dân xã Đồng Lợi gửi về email: dongloi.trieuson@thanhhoa.gov.vn
UBND xã Đồng Lợi đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên Trang thông tin điện tử Trang thông tin điện tử của xã Đồng Lợi: dongloi.trieuson.gov.vn để cán bộ và nhân dân trong xã được biết và thực hiện.
  Danh sách các văn bản gồm:
1. du-thao-luat-dat-dai-m.pdf
 2
.Nghi-quyet-671-NQ-UBTVQH15-248.pdf
3
.Nghi-quyet-so-170-NQ-CP-552 (1).pdf
4. 
KH-11.UBBND của UBND TỈNH -to-chuc-lay-y-kien-ND-doi-voi-du-thao-Luat-Dat-dai-sua-doi-.pdf.
5.Ke-hoach của UBND huyện về việc tổ chức lấy kiến của nhân dân về dự thảo Luật đất đai(Sửa đổi).pdf
6.
Ke-hoach của UBND xã Đồng Lợi-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-Luat-Dat-dai-sua-doi-.pdf
7.TB của UBND xã Đồng Lợi lấy ý kiến của nhân dân đv Dự thảo Luật đất đai.pdf