Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
34
Hôm qua:
264
Tuần này:
298
Tháng này:
854
Tất cả:
87792

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

SDT

1

Nguyễn Văn Niên

Bí thư Đảng ủy

 

2

Nguyễn Xuân Kỳ

P.bí thư Đảng ủy

 

3

Hoàng Văn Sơn

Chủ tịch UBND

0886551484

 

4

Nguyễn Đình Lĩnh

Chủ tịch MTTQ

 

5

Vũ Đình Luận

P.chủ tịch HĐND

 

6

Nguyễn Đình Toàn

P.Chủ tịch UBND

 

7

Lê Thị Lan

Chủ tịch HPH

 

8

Đào Quang Trung

Chủ tịch HCCB

 

9

Lê Văn Anh

Chủ tịch HND

 

10

Nguyễn Văn Hùng

Bí thư đoàn

 

11

Hoàng Xuân Ký

Trưởng công an

 

12

Lã Văn Tú

Chỉ huy trưởng QS

 

13

Hoàng Văn Chung

Công chức VPTK

0946512626

14

Hoàng Thị Thúy

Công chức TP

01237851823

15

Nguyễn Văn Sáu

Công chức ĐCXD

 

16

Đỗ Thị Nam

Công chức TCKT

0916680388

17

Trần Việt Cường

Công chức TCKH

 

18

Nguyễn Thị Tâm

Công chức VPTK

01628882228

 

19

Nguyễn Thị Hà

Công chức LĐTBXH

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ BÁN CHUYÊN TRÁCH

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Sim vina

1

Lê Văn Hiệu

Cán bộ chính sách

0946881798

2

Vũ Đình Thắng

Cán bộ thú y

 

3

Nguyễn Ngọc Tinh

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

0914808048

4

Nguyễn Thị Hạnh

Cán bộ dân số

 

5

Nguyễn Thị Hiền

Văn thư

 

6

Nguyễn Văn Từ

Cán bộ TDTT

 

7

Lê Văn Thảo

Khuyến nông viên

 

8

Nguyễn Văn Đội

Trưởng đài truyền thanh

0886261030

 

9

Nguyễn Hồng Sơn

Phó trưởng công an

 

10

Hoàng Văn Công

Phó trưởng công an

01273714118

11

Nguyễn Văn Thanh

Phó chỉ huy trưởng QS

 

12

Lê Thị Nhung

VP Đảng ủy

 

13

Bùi Văn Huệ

Cán bộ giao thông TL

 

14

Nguyễn Đức Châu

Thủ quỹ

 

 

 

 

DANH SÁCH PHÓ CHỦ TỊCH CÁC ĐOÀN THỂ

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Sim vi na

1

Lê Sỹ Quang

Phó chủ tịch MTTQ

 

2

Hoàng Thanh Minh

Phó bí thư đoàn xã

0912894345

3

Nguyễn Thị Anh

Phó chủ tịch HPN

 

4

Mai Bút Huy

Phó chủ tịch HCCB

 

5

Hoàng Trung Cương

Phó chủ tịch HND

0941126123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CÔNG XÃ

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Sim vi na

1

Nguyễn Đình Hà

Công an viên

 

2

Vũ Đình Hạnh

Công an viên

 

3

Phạm Bá Sở

Công an viên

 

4

Lê Văn Tuyên

Công an viên

 

5

Mai Văn Lộc

Công an viên

 

6

Phạm Văn Hòa

Công an viên

 

7

Nguyễn Văn Nhung

Công an viên

 

8