Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285

Động viên thanh niên hăng hái tham gia khám tuyển và thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024

Ngày 23/10/2023 00:00:00

Đất nước ta đang vững bước trên con đường đổi mới và hòa nhập với xu thế quốc tế hóa và toàn cầu hóa của nhân loại. Song rút kinh nghiệm từ những bài học trong quá khứ, chúng ta luôn cảnh giác với âm mưu Diễn biến và bạo lực lật đổ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Do đó việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh luôn được Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm, coi đây là nhiệm vụ then chốt và chiến lược hàng đầu. Trong đó công tác tuyển chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ luôn được chú trọng và là nhiệm vụ chính trị then chốt, thường xuyên và đặc biệt quan trọng ở các địa phương.


Đồng Lợi- mãnh đất nghèo khó nhưng giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm cứu nước, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp, cùng với cả nước, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” và “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, biết bao thanh niên của quê hương Đồng Lợi thân yêu đã tạm biệt quê hương, gia đình và người thân lên đường nhập ngũ thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng là bảo vệ nền độc lập và sự bình yên của Tổ quốc, quê hương. Nhiều người trong số họ đã hy sinh tuổi thanh xuân và máu xương cho nền độc lập của dân tộc.
Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay; cùng chung sức đồng lòng với thanh niên trong cả nước thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCH mà Đảng Cộng sản đã vạch ra, lớp lớp thế hệ thanh niên xã Đồng Lợi đã phát huy truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của quê hương, dân tộc, luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng, bảo vệ quê hương và  đất nước. Với tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ, trong tâm trí họ luôn ấp ủ và sẳn sàng thực hiện khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc và nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngày nay, được sự chỉ đạo, quan tâm, giáo dục và động viên của Đảng Bộ và chính quyền xã, thanh niên xã Đồng Lợi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì CNXH và hạnh phúc của nhân dân. Hành trang họ mang theo bên mình là bầu nhiệt huyết, trí tuệ của tuổi trẻ, đi theo lý  tưởng cao cả của Đảng và tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khổ nhất và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà quân đội và nhà nước giao phó.  Thực tế cho thấy trong môi trường quân ngũ, thanh niên xã nhà đã rèn luyện bản lĩnh cách mạng, sống có lý tưởng và có ý chí vươn lên để trưởng thành người công dân có ích cho xã hội và đang ngày đêm cống hiến tài - đức để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của công tác quốc phòng, an ninh, nhất là việc tuyển chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự; được sự quan tâm và chỉ đạo của cấp trên, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, trong những năm qua Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã nỗ lực làm tốt công tác tuyển quân và đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt chỉ tiêu huyện giao.
Tiếp tục phát huy truyền thống hăng hái, nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao của thanh niên xã nhà và những thành tích trong công tác quốc phòng an ninh, ngay từ đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã đầy đủ các nội dung, văn bản có liên quan đến công tác  tuyển quân năm 2024. Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, danh sách công dân thuộc diện khám sơ tuyển, danh sách công dân thuộc diện miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự trên năm 2024 cũng đã được thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh.
 Quá trình triển khai công tác tuyển chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 tại các đơn vị thôn đã thu được kết quả đáng kể. Nhiều gia đình đã động viên con em mình thực hiện nghĩa vụ quân sự, xuất hiện nhiều tấm gương sáng về tinh thần tự giác, lòng nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm cao của tuổi trẻ trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với công dân. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã hoan nghênh và biểu dương các thanh niên  đã viết đơn xung phong, tự nguyện lên đường nhập ngũ khi khám trúng nghĩa vụ quân sự cũng như thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Hành động cao đẹp và lý tưởng sống thiêng liêng, cao cả  các thanh niên chính là những tấm gương sáng cho thanh niên toàn xã học tập và noi theo.
Đối với công tác khám sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2024, căn cứ vào Kế hoạch số 5009/KH-BCH ngày 26/9/2023 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Sơn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và Quyết định số 5010/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc về việc giao chỉ tiêu khám tuyển và gọi nhập ngũ năm 2024 cho xã Đồng Lợi, 13/10/2022 UBND xã Đồng Lợi đã ban hành Quyết định của Chủ tịch UBND xã về  việc giao chỉ tiêu khám sơ tuyển NVQS năm 2024. Theo đó chỉ tiêu huy động khám sơ tuyển trong toàn xã là 92 công dân, trong đó thôn Quần Nham 1 là 16 công dân, thôn Quần Nham 2 là 10 công dân, thôn Lọc Trạch là 26 công dân, thôn Long Vân là 15 công dân, thôn Lộc Nham là 9 công dân, thôn Thọ Lộc là 16 công dân; Chỉ tiêu khám trúng sơ tuyển tối thiểu toàn xã là 64 công dân, trong đó Quần Nham 1 là 12 công dân, thôn Quần Nham 2 là 7 công dân, thôn Lọc Trạch là 16 công dân, thôn Long Vân là 11 công dân, thôn Lộc Nham là 6 công dân, thôn Thọ Lộc là 12 công dân; Chỉ tiêu khám tại huyện tối thiểu là 64 công dân; trong đó trong đó Quần Nham 1 là 12 công dân, thôn Quần Nham 2 là 7 công dân, thôn Lọc Trạch là 16 công dân, thôn Long Vân là 11 công dân, thôn Lộc Nham là 6 công dân, thôn Thọ Lộc là 12 công dân.Theo Kế hoạch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã sẽ tổ chức khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2023 vào ngày  24/11/2023 tại Trạm Y tế xã.

Thực hiện hướng dẫn chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, trong thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tổ chức rà soát đối tượng trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phát lệnh đầy đủ và thông báo cho thanh niên và các gia đình có con em trong diện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 nắm bắt được lịch, thu xếp thời gian về tham gia khám sơ tuyển sức khỏe tại xã theo kế hoạch đề ra; chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác khám sơ tuyển tại xã
Công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ có ý nghĩa trước mắt cũng như chiến lược lâu dài, được tiến hành thường xuyên ở mỗi địa phương trong cả nước. Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự là quyền và nghĩa vụ, là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân trong thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh. Kế thừa truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của dân tộc, phát huy tinh thần xung kích, hăng hái và lòng nhiệt huyết cách mạng của quê hương, vì nghĩa vụ vẻ vang, thiêng liêng là bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN thân yêu, thanh niên xã Đồng Lợi hãy hăng hái khám tuyển tuyển và thực hiện nghĩa vụ quân sự đạt 100% theo lệnh gọi khám. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự  đề nghị các đồng chí cán bộ chỉ đạo thôn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Bí thư các Chi đoàn Thanh niên, các gia đình có con em động viên con em thuộc diện khám sơ tuyển tham gia khám đầy đủ, đúng thời gian quy định.

                                                                                                                       Lê Nam-CCVHXH

 

       

Động viên thanh niên hăng hái tham gia khám tuyển và thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024

Đăng lúc: 23/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Đất nước ta đang vững bước trên con đường đổi mới và hòa nhập với xu thế quốc tế hóa và toàn cầu hóa của nhân loại. Song rút kinh nghiệm từ những bài học trong quá khứ, chúng ta luôn cảnh giác với âm mưu Diễn biến và bạo lực lật đổ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Do đó việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh luôn được Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm, coi đây là nhiệm vụ then chốt và chiến lược hàng đầu. Trong đó công tác tuyển chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ luôn được chú trọng và là nhiệm vụ chính trị then chốt, thường xuyên và đặc biệt quan trọng ở các địa phương.


Đồng Lợi- mãnh đất nghèo khó nhưng giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm cứu nước, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp, cùng với cả nước, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” và “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, biết bao thanh niên của quê hương Đồng Lợi thân yêu đã tạm biệt quê hương, gia đình và người thân lên đường nhập ngũ thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng là bảo vệ nền độc lập và sự bình yên của Tổ quốc, quê hương. Nhiều người trong số họ đã hy sinh tuổi thanh xuân và máu xương cho nền độc lập của dân tộc.
Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay; cùng chung sức đồng lòng với thanh niên trong cả nước thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCH mà Đảng Cộng sản đã vạch ra, lớp lớp thế hệ thanh niên xã Đồng Lợi đã phát huy truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của quê hương, dân tộc, luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng, bảo vệ quê hương và  đất nước. Với tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ, trong tâm trí họ luôn ấp ủ và sẳn sàng thực hiện khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc và nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngày nay, được sự chỉ đạo, quan tâm, giáo dục và động viên của Đảng Bộ và chính quyền xã, thanh niên xã Đồng Lợi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì CNXH và hạnh phúc của nhân dân. Hành trang họ mang theo bên mình là bầu nhiệt huyết, trí tuệ của tuổi trẻ, đi theo lý  tưởng cao cả của Đảng và tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khổ nhất và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà quân đội và nhà nước giao phó.  Thực tế cho thấy trong môi trường quân ngũ, thanh niên xã nhà đã rèn luyện bản lĩnh cách mạng, sống có lý tưởng và có ý chí vươn lên để trưởng thành người công dân có ích cho xã hội và đang ngày đêm cống hiến tài - đức để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của công tác quốc phòng, an ninh, nhất là việc tuyển chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự; được sự quan tâm và chỉ đạo của cấp trên, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, trong những năm qua Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã nỗ lực làm tốt công tác tuyển quân và đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt chỉ tiêu huyện giao.
Tiếp tục phát huy truyền thống hăng hái, nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao của thanh niên xã nhà và những thành tích trong công tác quốc phòng an ninh, ngay từ đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã đầy đủ các nội dung, văn bản có liên quan đến công tác  tuyển quân năm 2024. Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, danh sách công dân thuộc diện khám sơ tuyển, danh sách công dân thuộc diện miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự trên năm 2024 cũng đã được thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh.
 Quá trình triển khai công tác tuyển chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 tại các đơn vị thôn đã thu được kết quả đáng kể. Nhiều gia đình đã động viên con em mình thực hiện nghĩa vụ quân sự, xuất hiện nhiều tấm gương sáng về tinh thần tự giác, lòng nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm cao của tuổi trẻ trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với công dân. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã hoan nghênh và biểu dương các thanh niên  đã viết đơn xung phong, tự nguyện lên đường nhập ngũ khi khám trúng nghĩa vụ quân sự cũng như thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Hành động cao đẹp và lý tưởng sống thiêng liêng, cao cả  các thanh niên chính là những tấm gương sáng cho thanh niên toàn xã học tập và noi theo.
Đối với công tác khám sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2024, căn cứ vào Kế hoạch số 5009/KH-BCH ngày 26/9/2023 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Sơn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và Quyết định số 5010/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc về việc giao chỉ tiêu khám tuyển và gọi nhập ngũ năm 2024 cho xã Đồng Lợi, 13/10/2022 UBND xã Đồng Lợi đã ban hành Quyết định của Chủ tịch UBND xã về  việc giao chỉ tiêu khám sơ tuyển NVQS năm 2024. Theo đó chỉ tiêu huy động khám sơ tuyển trong toàn xã là 92 công dân, trong đó thôn Quần Nham 1 là 16 công dân, thôn Quần Nham 2 là 10 công dân, thôn Lọc Trạch là 26 công dân, thôn Long Vân là 15 công dân, thôn Lộc Nham là 9 công dân, thôn Thọ Lộc là 16 công dân; Chỉ tiêu khám trúng sơ tuyển tối thiểu toàn xã là 64 công dân, trong đó Quần Nham 1 là 12 công dân, thôn Quần Nham 2 là 7 công dân, thôn Lọc Trạch là 16 công dân, thôn Long Vân là 11 công dân, thôn Lộc Nham là 6 công dân, thôn Thọ Lộc là 12 công dân; Chỉ tiêu khám tại huyện tối thiểu là 64 công dân; trong đó trong đó Quần Nham 1 là 12 công dân, thôn Quần Nham 2 là 7 công dân, thôn Lọc Trạch là 16 công dân, thôn Long Vân là 11 công dân, thôn Lộc Nham là 6 công dân, thôn Thọ Lộc là 12 công dân.Theo Kế hoạch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã sẽ tổ chức khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2023 vào ngày  24/11/2023 tại Trạm Y tế xã.

Thực hiện hướng dẫn chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, trong thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tổ chức rà soát đối tượng trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phát lệnh đầy đủ và thông báo cho thanh niên và các gia đình có con em trong diện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 nắm bắt được lịch, thu xếp thời gian về tham gia khám sơ tuyển sức khỏe tại xã theo kế hoạch đề ra; chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác khám sơ tuyển tại xã
Công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ có ý nghĩa trước mắt cũng như chiến lược lâu dài, được tiến hành thường xuyên ở mỗi địa phương trong cả nước. Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự là quyền và nghĩa vụ, là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân trong thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh. Kế thừa truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của dân tộc, phát huy tinh thần xung kích, hăng hái và lòng nhiệt huyết cách mạng của quê hương, vì nghĩa vụ vẻ vang, thiêng liêng là bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN thân yêu, thanh niên xã Đồng Lợi hãy hăng hái khám tuyển tuyển và thực hiện nghĩa vụ quân sự đạt 100% theo lệnh gọi khám. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự  đề nghị các đồng chí cán bộ chỉ đạo thôn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Bí thư các Chi đoàn Thanh niên, các gia đình có con em động viên con em thuộc diện khám sơ tuyển tham gia khám đầy đủ, đúng thời gian quy định.

                                                                                                                       Lê Nam-CCVHXH