Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285

Quy định về xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

Ngày 07/01/2023 17:29:47

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 củaChínhphủ về nhãn hàng hoá có nêu: Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa;

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 củaChínhphủ về nhãn hàng hoá có nêu:

Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa;

Ghi nhãn hàng hóa là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa lên nhãn hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng; để nhà sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng bá cho hàng hóa của mình và để các cơ quan chức năng thực hiện việckiểmtra, kiểmsoát.

 Tại Điều 10, Nghịđịnhsố43/2017/NĐ-CPngày 14/4/2017 củaChínhphủcó quy định về nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:a)      Tên hàng hóa;

b)      Tên và  địa chỉ của tổ chức, cánhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c)       Xuất xứ hàng hóa;

d)      Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

1.      Tại Điều 24, Điều 25 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thựcphấm Quy định nội dung ghi nhãn bắt buộc và miễn mộ tsố nội dung ghi nhãn bắt buộcđối với ghi nhãn hàng hoá thực phẩm như sau:

Điều 24. Nội dung ghi nhãn bắt buộc

1.      Tố chức, cá nhân sản xuất, kinhdoanhsảnphẩmtạiViệt Nam ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa còn phải tuân thủ các quy định sau:

a)      Thựcphẩmdinhdưỡng y học phải ghi các cụmtừsau: "Thựcphẩmdinhdưỡng y học" và "Sử dụng cho người bệnh với sự giám sátcủanhânvỉên y tế";

b)      Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải ghi cụmtừ: "Sảnphẩmdinhdưỡng (cho đối tượng cụ thể)" trên mặt chính của nhãn để phân biệt với thực phẩm thông thường.

2.      Riêng đối với sản phẩm nhập khẩu, tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi trên nhãn sản phẩm phải thể hiện: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tự công bố hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm.

Điều 25. Miễn một số nội dung ghi nhãn bắt buộc

1.      Miễn ghi nhãn phụ đốivớisảnphẩmmangtheongười nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân, quà tặng, quà biếu trong định mức được miễnthuếnhậpkhẩu; sảnphẩmnhập khẩu của đối tượng được ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; sản phẩm quá cảnh, chuyểnkhẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoạiquan; sảnphẩmlàmẫuthử nghiệm hoặc nghiêncứu; sảnphẩmlàmẫutrưng bày hội chợ, triển lãm; sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

2.      Ngoài gia vị và thảo mộc, đối với các bao gói nhỏ, có diện tích bề mặt lớn nhất nhỏ hơn 10 cm2, miễn áp dụng ghi thành phần cấu tạo, thời hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, hướng dẫn sử dụng nếu có nhãn phụ hoặc bao bì ngoài đã thế hiện đầy đủ các nội dung đó.

Miễn ghi ngày sản xuất đối với dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

 

                                                                                                                                                                                    Lê Nam- CCVH-XH

                                                                                         

  

Quy định về xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 07/01/2023 17:29:47 (GMT+7)

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 củaChínhphủ về nhãn hàng hoá có nêu: Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa;

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 củaChínhphủ về nhãn hàng hoá có nêu:

Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa;

Ghi nhãn hàng hóa là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa lên nhãn hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng; để nhà sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng bá cho hàng hóa của mình và để các cơ quan chức năng thực hiện việckiểmtra, kiểmsoát.

 Tại Điều 10, Nghịđịnhsố43/2017/NĐ-CPngày 14/4/2017 củaChínhphủcó quy định về nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:a)      Tên hàng hóa;

b)      Tên và  địa chỉ của tổ chức, cánhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c)       Xuất xứ hàng hóa;

d)      Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

1.      Tại Điều 24, Điều 25 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thựcphấm Quy định nội dung ghi nhãn bắt buộc và miễn mộ tsố nội dung ghi nhãn bắt buộcđối với ghi nhãn hàng hoá thực phẩm như sau:

Điều 24. Nội dung ghi nhãn bắt buộc

1.      Tố chức, cá nhân sản xuất, kinhdoanhsảnphẩmtạiViệt Nam ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa còn phải tuân thủ các quy định sau:

a)      Thựcphẩmdinhdưỡng y học phải ghi các cụmtừsau: "Thựcphẩmdinhdưỡng y học" và "Sử dụng cho người bệnh với sự giám sátcủanhânvỉên y tế";

b)      Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải ghi cụmtừ: "Sảnphẩmdinhdưỡng (cho đối tượng cụ thể)" trên mặt chính của nhãn để phân biệt với thực phẩm thông thường.

2.      Riêng đối với sản phẩm nhập khẩu, tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi trên nhãn sản phẩm phải thể hiện: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tự công bố hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm.

Điều 25. Miễn một số nội dung ghi nhãn bắt buộc

1.      Miễn ghi nhãn phụ đốivớisảnphẩmmangtheongười nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân, quà tặng, quà biếu trong định mức được miễnthuếnhậpkhẩu; sảnphẩmnhập khẩu của đối tượng được ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; sản phẩm quá cảnh, chuyểnkhẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoạiquan; sảnphẩmlàmẫuthử nghiệm hoặc nghiêncứu; sảnphẩmlàmẫutrưng bày hội chợ, triển lãm; sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

2.      Ngoài gia vị và thảo mộc, đối với các bao gói nhỏ, có diện tích bề mặt lớn nhất nhỏ hơn 10 cm2, miễn áp dụng ghi thành phần cấu tạo, thời hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, hướng dẫn sử dụng nếu có nhãn phụ hoặc bao bì ngoài đã thế hiện đầy đủ các nội dung đó.

Miễn ghi ngày sản xuất đối với dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

 

                                                                                                                                                                                    Lê Nam- CCVH-XH