Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285

Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 9/03/2023 của Bộ y tế về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030

Ngày 19/01/2024 08:34:41

Ngày 9/03/2023 Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030để đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân của toàn, xã, phường, thị trấn.

Theo đó, Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030 gồm 10 tiêu chí như sau:

- Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe: 14 điểm

- Nhân lực y tế: 10 điểm

- Cơ sở hạ tầng Trạm y tế xã: 12 điểm

- Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác: 9 điểm

- Y tế dự phòng, Phòng, chống HIV/AID, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm: 19 điểm

- Khám bệnh, chữa bệnh, phụ hồi chức năng và y học cổ truyền: 12 điểm

- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em: 6 điểm

- Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 11 điểm

- Truyền thông - Giáo dục sức khỏe: 3 điểm

- Ứng dụng công nghệ thông tin: 4 điểm

Bộ tiêu chí này được áp dụng để đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của toàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã), chứ không chỉ đánh giá hoạt động của trạm y tế xã. Mục đích chính của Bộ tiêu chí là tạo ra các tiêu chí để đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở từng vùng, miền.

Những chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí này là những yêu cầu cơ bản cần đạt trong giai đoạn đến 2030. Có những trường hợp đã đạt được các tiêu chí trong Bộ tiêu chí này, nhưng chưa đạt được các quy định, tiêu chuẩn trong một số quy định khác do Bộ Y tế và các bộ ngành ban hành thì vẫn phải tiếp tục phấn đấu để đạt các yêu cầu, tiêu chuẩn đó. Các tiêu chí đánh giá dựa theo các quy định hiện hành. Khi các quy định đó thay đổi thì tiêu chí đánh giá cũng cần thay đổi theo cho phù hợp.

Các địa phương có thể cụ thể hóa, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể về điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội, mô hình bệnh tật của từng địa phương. Tất cả các điều chỉnh, bổ sung của địa phương cần gửi về Bộ Y tế để tổng hợp; trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế sẽ có văn bản góp ý.

Việc đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã được thực hiện hằng năm. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế có thời hạn trong vòng 3 năm. Nếu các năm tiếp theo không đạt Bộ tiêu chí thì phải rút danh hiệu đã công nhận.

Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu:

- Đạt từ 80% tổng điểm trở lên:

- Số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên. Không bị “điểm liệt”.

Dưới đây là toàn bộ Nội dung của Quyết định 

558680.pdf
 
                                                                                                                         Lê Nam-CCVHXH

Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 9/03/2023 của Bộ y tế về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030

Đăng lúc: 19/01/2024 08:34:41 (GMT+7)

Ngày 9/03/2023 Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030để đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân của toàn, xã, phường, thị trấn.

Theo đó, Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030 gồm 10 tiêu chí như sau:

- Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe: 14 điểm

- Nhân lực y tế: 10 điểm

- Cơ sở hạ tầng Trạm y tế xã: 12 điểm

- Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác: 9 điểm

- Y tế dự phòng, Phòng, chống HIV/AID, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm: 19 điểm

- Khám bệnh, chữa bệnh, phụ hồi chức năng và y học cổ truyền: 12 điểm

- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em: 6 điểm

- Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 11 điểm

- Truyền thông - Giáo dục sức khỏe: 3 điểm

- Ứng dụng công nghệ thông tin: 4 điểm

Bộ tiêu chí này được áp dụng để đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của toàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã), chứ không chỉ đánh giá hoạt động của trạm y tế xã. Mục đích chính của Bộ tiêu chí là tạo ra các tiêu chí để đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở từng vùng, miền.

Những chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí này là những yêu cầu cơ bản cần đạt trong giai đoạn đến 2030. Có những trường hợp đã đạt được các tiêu chí trong Bộ tiêu chí này, nhưng chưa đạt được các quy định, tiêu chuẩn trong một số quy định khác do Bộ Y tế và các bộ ngành ban hành thì vẫn phải tiếp tục phấn đấu để đạt các yêu cầu, tiêu chuẩn đó. Các tiêu chí đánh giá dựa theo các quy định hiện hành. Khi các quy định đó thay đổi thì tiêu chí đánh giá cũng cần thay đổi theo cho phù hợp.

Các địa phương có thể cụ thể hóa, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể về điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội, mô hình bệnh tật của từng địa phương. Tất cả các điều chỉnh, bổ sung của địa phương cần gửi về Bộ Y tế để tổng hợp; trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế sẽ có văn bản góp ý.

Việc đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã được thực hiện hằng năm. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế có thời hạn trong vòng 3 năm. Nếu các năm tiếp theo không đạt Bộ tiêu chí thì phải rút danh hiệu đã công nhận.

Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu:

- Đạt từ 80% tổng điểm trở lên:

- Số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên. Không bị “điểm liệt”.

Dưới đây là toàn bộ Nội dung của Quyết định 

558680.pdf
 
                                                                                                                         Lê Nam-CCVHXH