Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
146
Hôm qua:
162
Tuần này:
4240
Tháng này:
6141
Tất cả:
134472
Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến"Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến"Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2020 của Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây gọi là Cuộc thi); Thể lệ số 610/TLBTC ngày 08/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Công văn số 655/BTC ngày 11/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Công văn số 384/STP-PBGDPL ngày 17/03/2021 của Sở Tư pháp về hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Công văn 2095/UBND-TP ngày 09/4/2021 của UBND huyện Triệu Sơn V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến"Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2020 của Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây gọi là Cuộc thi); Thể lệ số 610/TLBTC ngày 08/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Công văn số 655/BTC ngày 11/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Công văn số 384/STP-PBGDPL ngày 17/03/2021 của Sở Tư pháp về hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Công văn 2095/UBND-TP ngày 09/4/2021 của UBND huyện Triệu Sơn V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Đăng lúc 2 ngày trước · 14 lượt xem

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Ngày 04 tháng 09 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Sau đây Chúng tôi xin trích toàn bộ nội dung của Nghị định này:

Đăng lúc 21 ngày trước · 21 lượt xem

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Ngày 02 tháng 02 năm 2018 Chính phủ đã ban hàn Nghị định 15/2018 quy định thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sau đây là toàn văn Nghị định.

Đăng lúc 21 ngày trước · 26 lượt xem

Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 06 năm 2010 của Quốc hội.

Ngày 17 tháng 06 năm 2010 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ban hành Luật số 55/2010/QH12 về Luật An toàn thực phẩm. Sau đây là toàn văn của Luật này:

Đăng lúc 22 ngày trước · 21 lượt xem

Huyện Triệu Sơn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, huyện Triệu Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

Đăng lúc 6 năm trước · 788 lượt xem