Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
98
Hôm qua:
233
Tuần này:
837
Tháng này:
2002
Tất cả:
183653

Công tác xây dựng các tuyến đường bê tông nội thôn phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thôn Lọc Trạch.

Ngày 20/01/2021 07:31:02

Năm 2021, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường Vụ Huyện Uỷ, UBND huyện Triệu Sơn, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Đồng Lợi ra sức thi đua, quyết tâm xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Phát huy kết quả đạt được trong việc xây dựng thành công 19/19 tiêu chí trong bộ nông thôn mới, được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, hiện nay xã nhà đang đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Để hướng tới mục tiêu này, ngay từ đầu cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã coi việc xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xuyên suốt trong năm 2021. Uỷ ban nhân dân xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch xây dựng xã Đồng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Theo đó đã đề một số nội dung trọng tâm của kế hoạch Xây dựng nông thôn mới, nhất là tăng cường đầu tư đối với lĩnh vực hạ tầng kinh tế- xã hội, đặc biệt ưu tiên xây dựng các tuyến đường nội thôn, đổ bê tông mở rộng ở những đường có lề rộng kết hợp với rãnh thoát nước, trồng cây xanh.

Năm 2021, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường Vụ Huyện Uỷ, UBND huyện Triệu Sơn,  Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Đồng Lợi ra sức thi đua, quyết tâm xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

Phát huy kết quả đạt được trong việc xây dựng thành công 19/19 tiêu chí trong bộ nông thôn mới, được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, hiện nay xã  nhà đang đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Để hướng tới mục tiêu này,  ngay từ đầu Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã coi việc xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xuyên suốt trong năm 2021. Uỷ ban nhân dân xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch xây dựng xã Đồng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Theo đó đã đề một số nội dung trọng tâm của kế hoạch Xây dựng nông thôn mới, nhất là tăng cường đầu tư đối với lĩnh vực hạ tầng kinh tế- xã hội, đặc biệt ưu tiên xây dựng các tuyến đường nội thôn, đổ bê tông mở rộng ở những đường có lề rộng kết hợp với rãnh thoát nước, trồng cây xanh.

 Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng đường bê tông nội thôn và các công trình xây dựng đó, UBND xã đã thành lậpTiểu Ban xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí của huyện nhà, với mục tiêu xây dựng thôn Lộc Trạch thành thôn Nông thôn kiểu mẫu, những ngày giữa tháng 01 năm 2021, Tiểu ban xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đã phối hợp với Cấp ủy cùng các hộ gia đình thôn Lọc Trạch đã khẩn trương xây dựng một số tuyến đường giao thôn nội thôn. Để tạo động lực và phát huy tinh thần, phong trào thi đua, góp công, góp sức và vai trò xung kích của nhân dân trong thôn Lọc Trạch nói riêng và nhân dân toàn xã nói chung, Cấp ủy và Chính quyền xã nhà kêu gọi các hộ gia đình trên địa bàn xã tự nguyện hiến đất và nâng cấp các tuyến đường trục thôn, đường ngõ xóm đảm bảo đến cuối năm 2021 các đường giao thông đủ tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo xanh, sạch, đẹp đem lại diện mạo mới cho quê hương và khu dân cư. Từ trong thực tiễn xây dựng đường bê tông nội thôn, chính quyền xã nhà đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, chung sức đồng lòng của Cấp ủy thôn Lọc Trạch cùng các hộ gia đình tại địa bàn thôn. Trên các tuyến đường, với tinh thần và ý thức vì tập thể và tình yêu quê hương tha thiết, nhân dân thôn Lọc Trạch đang hàng ngày đóng góp công sức cho công tác xây dựng các tuyến đường bê tông trên địa bàn thôn. Thời gian qua, được sự đồng tình ủng hộ và đóng góp của Cấp ủy thôn, các ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thôn Lọc  Trạch, chúng ta đã hoàn thành đoạn đường bê tông từ  hộ gia đình  dài 203m. Trong quá trình xây dựng tuyến đường này, chính quyền xã nhà  ghi nhận và biểu dương tấm gương và sự tự nguyện đóng góp của hộ gia đình Bà Chuyên Phượng (Thôn Lọc Trạch) đã tự nguyện hiến phần đất của gia đình mình để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho chính quyền xã cùng nhân dân xây dựng các tuyến đường bê tông nội thôn. Bên cạnh đó là những việc làm thể hiện tinh thần tự giác, ý thức vì cộng đồng cao một số hộ gia đình trên địa bàn thôn đã tự nguyện chặt cây của gia đình mình nhằm giải tỏa hành lang, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng các tuyến đường bê tông nội thôn.

Hiện nay, Tiểu Ban xây dựng nông thôn mới nâng cao đã và đang triển khai việc xây dựng các tuyến đường nội thôn tại thôn Lọc Trạch . Hy vọng rằng với sự  hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Cấp ủy thôn, sự đồng thuận, nhiệt tình ủng hộ của các hộ gia đình trên địa bàn xã nói chung và thôn Lọc Trạch nói riêng, công cuộc xây dựng các tuyến đường giao thông nội thôn sẽ  đạt hiệu quả, mang lại thay đổi cho diện mạo của xã nhà, góp phần đưa xã nhà xây dựng thành công các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

 Một số hình ảnh về công tác xây dựng công trình các tuyến đường bê tông tại thôn Lộc Trạch.                                                    IMG_20210118_095442.jpg      
       IMG_20210118_094411.jpg  
     
    FILE_20210118_090428_20210117_105320(0).jpg

Nhân dân thôn Lọc Trạch tự nguyện hiến đất, chặt cây, đóng góp công sức xây dựng đường bê tông trên địa bàn thôn Lọc Trạch.

     FILE_20210118_090429_20210117_104221_8937ddd1f8fd06f088fe2e53511cc875.jpg
     IMG_20210118_094209.jpg

                                                                                                                 Tin và ảnh: Lê Nam- CCVH

                              

                                                               

                                                                                                                                          

  

Công tác xây dựng các tuyến đường bê tông nội thôn phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thôn Lọc Trạch.

Đăng lúc: 20/01/2021 07:31:02 (GMT+7)

Năm 2021, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường Vụ Huyện Uỷ, UBND huyện Triệu Sơn, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Đồng Lợi ra sức thi đua, quyết tâm xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Phát huy kết quả đạt được trong việc xây dựng thành công 19/19 tiêu chí trong bộ nông thôn mới, được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, hiện nay xã nhà đang đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Để hướng tới mục tiêu này, ngay từ đầu cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã coi việc xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xuyên suốt trong năm 2021. Uỷ ban nhân dân xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch xây dựng xã Đồng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Theo đó đã đề một số nội dung trọng tâm của kế hoạch Xây dựng nông thôn mới, nhất là tăng cường đầu tư đối với lĩnh vực hạ tầng kinh tế- xã hội, đặc biệt ưu tiên xây dựng các tuyến đường nội thôn, đổ bê tông mở rộng ở những đường có lề rộng kết hợp với rãnh thoát nước, trồng cây xanh.

Năm 2021, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường Vụ Huyện Uỷ, UBND huyện Triệu Sơn,  Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Đồng Lợi ra sức thi đua, quyết tâm xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

Phát huy kết quả đạt được trong việc xây dựng thành công 19/19 tiêu chí trong bộ nông thôn mới, được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, hiện nay xã  nhà đang đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Để hướng tới mục tiêu này,  ngay từ đầu Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã coi việc xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xuyên suốt trong năm 2021. Uỷ ban nhân dân xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch xây dựng xã Đồng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Theo đó đã đề một số nội dung trọng tâm của kế hoạch Xây dựng nông thôn mới, nhất là tăng cường đầu tư đối với lĩnh vực hạ tầng kinh tế- xã hội, đặc biệt ưu tiên xây dựng các tuyến đường nội thôn, đổ bê tông mở rộng ở những đường có lề rộng kết hợp với rãnh thoát nước, trồng cây xanh.

 Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng đường bê tông nội thôn và các công trình xây dựng đó, UBND xã đã thành lậpTiểu Ban xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí của huyện nhà, với mục tiêu xây dựng thôn Lộc Trạch thành thôn Nông thôn kiểu mẫu, những ngày giữa tháng 01 năm 2021, Tiểu ban xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đã phối hợp với Cấp ủy cùng các hộ gia đình thôn Lọc Trạch đã khẩn trương xây dựng một số tuyến đường giao thôn nội thôn. Để tạo động lực và phát huy tinh thần, phong trào thi đua, góp công, góp sức và vai trò xung kích của nhân dân trong thôn Lọc Trạch nói riêng và nhân dân toàn xã nói chung, Cấp ủy và Chính quyền xã nhà kêu gọi các hộ gia đình trên địa bàn xã tự nguyện hiến đất và nâng cấp các tuyến đường trục thôn, đường ngõ xóm đảm bảo đến cuối năm 2021 các đường giao thông đủ tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo xanh, sạch, đẹp đem lại diện mạo mới cho quê hương và khu dân cư. Từ trong thực tiễn xây dựng đường bê tông nội thôn, chính quyền xã nhà đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, chung sức đồng lòng của Cấp ủy thôn Lọc Trạch cùng các hộ gia đình tại địa bàn thôn. Trên các tuyến đường, với tinh thần và ý thức vì tập thể và tình yêu quê hương tha thiết, nhân dân thôn Lọc Trạch đang hàng ngày đóng góp công sức cho công tác xây dựng các tuyến đường bê tông trên địa bàn thôn. Thời gian qua, được sự đồng tình ủng hộ và đóng góp của Cấp ủy thôn, các ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thôn Lọc  Trạch, chúng ta đã hoàn thành đoạn đường bê tông từ  hộ gia đình  dài 203m. Trong quá trình xây dựng tuyến đường này, chính quyền xã nhà  ghi nhận và biểu dương tấm gương và sự tự nguyện đóng góp của hộ gia đình Bà Chuyên Phượng (Thôn Lọc Trạch) đã tự nguyện hiến phần đất của gia đình mình để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho chính quyền xã cùng nhân dân xây dựng các tuyến đường bê tông nội thôn. Bên cạnh đó là những việc làm thể hiện tinh thần tự giác, ý thức vì cộng đồng cao một số hộ gia đình trên địa bàn thôn đã tự nguyện chặt cây của gia đình mình nhằm giải tỏa hành lang, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng các tuyến đường bê tông nội thôn.

Hiện nay, Tiểu Ban xây dựng nông thôn mới nâng cao đã và đang triển khai việc xây dựng các tuyến đường nội thôn tại thôn Lọc Trạch . Hy vọng rằng với sự  hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Cấp ủy thôn, sự đồng thuận, nhiệt tình ủng hộ của các hộ gia đình trên địa bàn xã nói chung và thôn Lọc Trạch nói riêng, công cuộc xây dựng các tuyến đường giao thông nội thôn sẽ  đạt hiệu quả, mang lại thay đổi cho diện mạo của xã nhà, góp phần đưa xã nhà xây dựng thành công các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

 Một số hình ảnh về công tác xây dựng công trình các tuyến đường bê tông tại thôn Lộc Trạch.                                                    IMG_20210118_095442.jpg      
       IMG_20210118_094411.jpg  
     
    FILE_20210118_090428_20210117_105320(0).jpg

Nhân dân thôn Lọc Trạch tự nguyện hiến đất, chặt cây, đóng góp công sức xây dựng đường bê tông trên địa bàn thôn Lọc Trạch.

     FILE_20210118_090429_20210117_104221_8937ddd1f8fd06f088fe2e53511cc875.jpg
     IMG_20210118_094209.jpg

                                                                                                                 Tin và ảnh: Lê Nam- CCVH