Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
120
Hôm qua:
233
Tuần này:
859
Tháng này:
2024
Tất cả:
183675

Kế hoạch và thể lệ triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa"

Ngày 13/04/2020 09:49:32

                      Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 11/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020; Kế hoạch số 03-KH/BTC, ngày 03/3/2020 của Ban Tổ chức cấp tỉnh về Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”; để cuộc thi lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch và thể lệ triển khai cuộc thi như sau:

 

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA                                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

                           *                                                                     Triệu Sơn, ngày 27 tháng 03 năm 2020

               Số 207 - KH/HU

 

KẾ HOẠCH

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm

truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

 

         Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 11/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020; Kế hoạch số 03-KH/BTC, ngày 03/3/2020 của Ban Tổ chức cấp tỉnh về Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”; để cuộc thi lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, và các tầng lớp Nhân dân trong huyện hiểu rõ về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong 90 năm qua. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của tỉnh. Từ đó, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành “Tỉnh kiểu mẫu”.

         - Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch.

- Cuộc thi cần được tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng ở các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong 90 năm qua.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Về tên gọi: Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

2. Đối tượng: Là người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; người tỉnh ngoài, người nước ngoài quan tâm và tham gia Cuộc thi (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi theo Quyết định số 3574-QĐ/TU, ngày   07/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

3. Hình thức:Thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên mạng Internet (Có thể lệ Cuộc thi kèm theo).

4. Thời gian:

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 06/4/2020 và kết thúc vào ngày 06/7/2020.

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 09 giờ 00 phút ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 08 giờ 00 phút ngày thứ hai tuần kế tiếp.

 5. Cơ cấu, giá trị giải thưởng:

-Giải tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào địa phương, cơ quan, đơn vị có số lượng người tham gia Cuộc thi các tuần nhiều nhất, có số người trả lời đúng các câu hỏi trong các tuần nhiều nhất và có nhiều người hoàn thành đúng phần thi trong thời gian ngắn nhất để tặng Giấy chứng nhận và phần thưởng cho tập thể trong Lễ tổng kết Cuộc thi.

- Giải cá nhân: Mỗi tuần có 04 giải thưởng, bao gồm:

+ 01 Giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng.

+ 02 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

+ 03 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng .

+ 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

6. Công bố kết quả và trao thưởng:

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 11 giờ ngày thứ hai hằng tuần) trên trang website dành riêng cho Cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hằng tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân).

- Người đạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Tổ chức Cuộc thi chuyển tiền thưởng qua tài khoản.

- Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành Tổng kết, trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể; trao Giấy chứng nhận cho người đoạt giải Nhất Cuộc thi các tuần.

7. Tài liệu phục vụ Cuộc thi:

     Người dự thi có thể tra cứu và tham khảo các tài liệu chính, như sau:

      1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1930 - 1954, Nxb Thanh Hóa, 2010.

      2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1954 - 1975, Nxb Thanh Hóa, 2010.

      3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1975 - 2005, Nxb Thanh Hóa, 2009.

      4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Biên niên những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 2005 - 2015, Nxb Thanh Hóa, 2015.

      5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Danh xưng Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, 2018.

      6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Di tích lịch sử cách mạng tỉnh Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, 2019.

      7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Di sản Văn hóa tỉnh Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, 2019.

       8. Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa, Lịch sử tỉnh Thanh Hóa, từ tập I đến tập V.

       9. Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa, Đất và người xứ Thanh, xuất bản năm 2002.

     10. Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa, Văn hóa phi vật thể Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, 2005.

      11. Công ty Cổ phần Thông tin kinh tế đối ngoại, Thanh Hóa thế và lực mới trong thế kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2004.
       12. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và lần thứ lần thứ XVIII.

       13. Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác, Nxb Thanh Hóa, 2017.

       14. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Địa chí Thanh Hóa, từ tập I đến tập IV.

      15. Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thanh Hóa với cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn (1930-2010), Nxb Thanh Hóa, 2012.

III. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đăng ký tài khoản:

Để đăng ký tài khoản, người dùng truy cập vào đường dẫn:  https://www.90namdangbothanhhoa.vn. Truy cập vào website, người dùng chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt OTP (One Time Password) đến số điện thoại mà cá nhân dùng đăng ký thành viên để xác nhận đăng nhập. Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới tính, ngày sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, mật khẩu là có thể tạo ngay tài khoản một cách nhanh chóng.

- Mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký một lần.

2. Cách thức tham gia Cuộc thi:

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 08 câu hỏi thi trắc nghiệm và 01 câu “Dự đoán số người tham gia”. Câu hỏi thi trắc nghiệm có nội dung về tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; về thành tựu công cuộc đổi mới của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng,… Mỗi câu hỏi có 04 đáp án trả lời, trong đó có 01 đáp án đúng. Người dự thi tiến hành các thao tác sau để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức:

Bước 1: Người dự thi truy cập vào đường dẫn:  https://www.90namdangbothanhhoa.vn, sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi; hoặc truy cập vào một trong các trang website: Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa (http://truyenhinhthanhhoa.vn); Báo Thanh Hóa điện tử (http://baothanhhoa.vn/); Cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy (https://thanhhoa.dcs.vn/tinhuy),… sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi trên các báo, cổng thông tin, trang thông tin điện tử.

Bước 2: Sau khi truy cập vào banner của Cuộc thi, người dự thi tiến hành đăng nhập vào tài khoản.

Bước 3: Trong thời gian 15 phút, người dự thi tiến hành trả lời 08 câu hỏi trắc nghiệm, sau đó điền vào ô “Dự đoán số người tham gia” và bấm vào ô “Hoàn thành”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, phổ biến sâu rộng cuộc thi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở địa phương mình; Đảng bộ 34 xã, thị trấn chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn xã, Mặt trận và các đoàn thể, trường Trung học cơ sở, các cơ quan đơn vị tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Phấn đấu chỉ tiêu, mỗi đảng bộ khối xã, thị trấn có ít nhất 100 người tham gia/1 tuần; đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, trường học có 50% trở lên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia cuộc thi/tuần.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng cuộc thi ở địa phương, đơn vị và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi của địa phương, đơn vị hằng tháng về Ban Tuyên giáo Huyện ủy (trước ngày 30 hằng tháng) để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện:

- Tổ chức phát động cuộc thi trong hệ thống của mình; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên tham gia, hưởng ứng tích cực cuộc thi.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tham gia cuộc thi trong khối và báo cáo kết quả hằng tuần về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

3. Huyện Đoàn:

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi của Tỉnh Đoàn Thanh Hóa và Kế hoạch triển khai cuộc thi của Huyện ủy để phát động cuộc thi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh toàn huyện; tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi.

- Phân công nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn khối cơ quan, các Trường Trung học phổ thông, THCS. Giao chỉ tiêu số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi tại các cấp bộ đoàn hằng tuần.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, hưởng ứng cuộc thi trong các cấp bộ Đoàn và báo cáo kết quả hằng tuần về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động cuộc thi trong toàn ngành Giáo dục; ban hành văn bản chỉ đạo các nhà trường trong huyện, hưởng ứng tham gia cuộc thi (trong đó, giao chỉ tiêu cho cán bộ, học sinh hưởng ứng tham gia dự thi hằng tuần); tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, hưởng ứng cuộc thi trong khối giáo dục và báo cáo kết quả hằng tuần về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

5. Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch: Triển khai việc mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc thi; Phát thanh toàn văn Kế hoạch, Thể lệ, tư liệu về cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi cung cấp; kịp thời phản ánh việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

6. Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu giúp Huyện ủy chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp kết quả cuộc thi hàng tuần (theo kết quả của tỉnh); chủ trì phối hợp Huyện đoàn, Phòng GD&ĐT triển khai, phát động cuộc thi sâu rộng trong toàn huyện. Báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi của Huyện với Ban thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sau khi kết thúc cuộc thi.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực  Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (b/c);

- Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc;

- MTTQ vàcác đoàn thể cấp huyện;

- Phòng giáo GD&ĐT;

- Phòng VHTT;Trung tâm VH-TT-TT&DL;

- Lưu VTHU, BTGHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

 Lê Kim Chất

 

                         THỂ LỆ

Cuộc thitrắc nghiệm trực tuyến

“Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

(Kèm theo Kế hoạch số 207-KH/BTC, ngày 27/3 /2020

của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Huyện)

-----

 

Điều 1: Mục đích yêu cầu

- Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”Nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân hiểu rõ về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm qua.

- Khẳng định vai trò, ý nghĩa lịch sử về sự ra đời và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh; những thành tựu Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo bệ Tổ quốc. Từ đó, nâng cao lòng tự hào của dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành “Tỉnh kiểu mẫu”.

Điều 2: Các quy định chung

2.1. Đối tượng dự thi

Là người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; người tỉnh ngoài, người nước ngoài quan tâm và tham gia Cuộc thi (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi theoQuyết định số 3574-QĐ/TU, ngày   07/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

          2.2.Hình thức thi:

          Thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tháng trên mạng Internet.

          Điều 3: Các quy định cụ thể

          3.1. Đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản, người dùng truy cập vào đường dẫn: https://www.90namdangbothanhhoa.vnhoặc truy cập vào website, người dùng chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt OTP (One Time Password) đến số điện thoại mà cá nhân dùng đăng ký thành viên để xác nhận đăng nhập. Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới tính, ngày sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, mật khẩu là có thể tạo ngay tài khoản một cách nhanh chóng.

- Mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký một lần.

3.2. Cách thức tham gia Cuộc thi

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 08 câu hỏi thi trắc nghiệm và 01 câu “Dự đoán số người tham gia”. Câu hỏi thi trắc nghiệm có nội dung về tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; về thành tựu công cuộc đổi mới của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng… Mỗi câu hỏi có 04 đáp án trả lời, trong đó có 01 đáp án đúng. Người dự thi tiến hành các thao tác sau để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức:

Bước 1: Người dự thi truy cập vào đường dẫn:  https://www.90namdangbothanhhoa.vn, sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi; hoặc truy cập vào một trong các trang website: Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa (http://truyenhinhthanhhoa.vn); Báo Thanh Hóa điện tử (http://baothanhhoa.vn/); Cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy (https://thanhhoa.dcs.vn/tinhuy), sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi trên các báo, cổng thông tin, trang thông tin điện tử.

Bước 2: Sau khi truy cập vào banner của Cuộc thi, người dự thi tiến hành đăng nhập vào tài khoản.

Bước 3: Trong thời gian 15 phút, người dự thi tiến hành trả lời 08 câu hỏi trắc nghiệm, sau đó điền vào ô “Dự đoán số người tham gia” và bấm vào ô “Hoàn thành”.

3.3. Thời gian thi và cách thức xét giải

* Thời gian thi

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 06/4/2020 và kết thúc vào ngày 06/7/2020.

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 09 giờ 00 phút ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 08 giờ 00 phút ngày thứ hai tuần kế tiếp.

* Cách thức xét giải

- Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên chỉ công nhận 01 kết quả trả lời đúng và dự đoán số người tham gia Cuộc thi chính xác hoặc gần nhất.

- Trong trường hợp có nhiều người dự thi cùng trả lời đúng đáp án và dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 11 thí sinh trả lời đúng 08 câu hỏi thi trắc nghiệm và dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia Cuộc thi để lần lượt trao các giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và Khuyến khích.

- Nếu trong trường hợp các thí sinh dự đoán số người tham gia Cuộc thi giống nhau, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn thí sinh hoàn thành đúng phần thi trong thời gian trả lời ngắn nhất để trao giải.

          Điều 4: Cơ cấu, giá trị giải thưởng

4.1. Giải tập thể:Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào địa phương, cơ quan, đơn vị có số lượng người tham gia Cuộc thi các tuần nhiều nhất; có số người trả lời đúng các câu hỏi trong các tuần nhiều nhất và có nhiều người hoàn thành đúng phần thi trong thời gian ngắn nhất để tặng Giấy chứng nhận và phần thưởng cho tập thể trong Lễ Tổng kết Cuộc thi.

4.2. Giải cá nhân: Mỗi tuần có 04 giải thưởng, bao gồm:

+ 01 Giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng.

+ 02 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

+ 03 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng .

+ 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Điều 5: Công bố kết quả và trao giải

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần(chậm nhất là 11h ngày thứ hai hằng tháng) trên trang website dành riêng cho Cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hằng tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức traogiải thưởng cho những người đoạt giải trong các Cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân).

- Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Tổ chức Cuộc thi chuyển tiền thưởng qua tài khoản.

- Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành Tổng kết, trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể; trao Giấy chứng nhận cho người đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần.

Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày công bố và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi./.

 

                                               BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                  1586867050577608869275.jpg 
 

Kế hoạch và thể lệ triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa"

Đăng lúc: 13/04/2020 09:49:32 (GMT+7)

                      Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 11/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020; Kế hoạch số 03-KH/BTC, ngày 03/3/2020 của Ban Tổ chức cấp tỉnh về Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”; để cuộc thi lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch và thể lệ triển khai cuộc thi như sau:

 

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA                                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

                           *                                                                     Triệu Sơn, ngày 27 tháng 03 năm 2020

               Số 207 - KH/HU

 

KẾ HOẠCH

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm

truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

 

         Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 11/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020; Kế hoạch số 03-KH/BTC, ngày 03/3/2020 của Ban Tổ chức cấp tỉnh về Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”; để cuộc thi lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, và các tầng lớp Nhân dân trong huyện hiểu rõ về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong 90 năm qua. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của tỉnh. Từ đó, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành “Tỉnh kiểu mẫu”.

         - Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch.

- Cuộc thi cần được tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng ở các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong 90 năm qua.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Về tên gọi: Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

2. Đối tượng: Là người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; người tỉnh ngoài, người nước ngoài quan tâm và tham gia Cuộc thi (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi theo Quyết định số 3574-QĐ/TU, ngày   07/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

3. Hình thức:Thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên mạng Internet (Có thể lệ Cuộc thi kèm theo).

4. Thời gian:

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 06/4/2020 và kết thúc vào ngày 06/7/2020.

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 09 giờ 00 phút ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 08 giờ 00 phút ngày thứ hai tuần kế tiếp.

 5. Cơ cấu, giá trị giải thưởng:

-Giải tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào địa phương, cơ quan, đơn vị có số lượng người tham gia Cuộc thi các tuần nhiều nhất, có số người trả lời đúng các câu hỏi trong các tuần nhiều nhất và có nhiều người hoàn thành đúng phần thi trong thời gian ngắn nhất để tặng Giấy chứng nhận và phần thưởng cho tập thể trong Lễ tổng kết Cuộc thi.

- Giải cá nhân: Mỗi tuần có 04 giải thưởng, bao gồm:

+ 01 Giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng.

+ 02 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

+ 03 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng .

+ 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

6. Công bố kết quả và trao thưởng:

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 11 giờ ngày thứ hai hằng tuần) trên trang website dành riêng cho Cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hằng tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân).

- Người đạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Tổ chức Cuộc thi chuyển tiền thưởng qua tài khoản.

- Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành Tổng kết, trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể; trao Giấy chứng nhận cho người đoạt giải Nhất Cuộc thi các tuần.

7. Tài liệu phục vụ Cuộc thi:

     Người dự thi có thể tra cứu và tham khảo các tài liệu chính, như sau:

      1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1930 - 1954, Nxb Thanh Hóa, 2010.

      2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1954 - 1975, Nxb Thanh Hóa, 2010.

      3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1975 - 2005, Nxb Thanh Hóa, 2009.

      4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Biên niên những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 2005 - 2015, Nxb Thanh Hóa, 2015.

      5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Danh xưng Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, 2018.

      6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Di tích lịch sử cách mạng tỉnh Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, 2019.

      7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Di sản Văn hóa tỉnh Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, 2019.

       8. Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa, Lịch sử tỉnh Thanh Hóa, từ tập I đến tập V.

       9. Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa, Đất và người xứ Thanh, xuất bản năm 2002.

     10. Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa, Văn hóa phi vật thể Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, 2005.

      11. Công ty Cổ phần Thông tin kinh tế đối ngoại, Thanh Hóa thế và lực mới trong thế kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2004.
       12. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và lần thứ lần thứ XVIII.

       13. Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác, Nxb Thanh Hóa, 2017.

       14. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Địa chí Thanh Hóa, từ tập I đến tập IV.

      15. Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thanh Hóa với cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn (1930-2010), Nxb Thanh Hóa, 2012.

III. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đăng ký tài khoản:

Để đăng ký tài khoản, người dùng truy cập vào đường dẫn:  https://www.90namdangbothanhhoa.vn. Truy cập vào website, người dùng chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt OTP (One Time Password) đến số điện thoại mà cá nhân dùng đăng ký thành viên để xác nhận đăng nhập. Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới tính, ngày sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, mật khẩu là có thể tạo ngay tài khoản một cách nhanh chóng.

- Mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký một lần.

2. Cách thức tham gia Cuộc thi:

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 08 câu hỏi thi trắc nghiệm và 01 câu “Dự đoán số người tham gia”. Câu hỏi thi trắc nghiệm có nội dung về tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; về thành tựu công cuộc đổi mới của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng,… Mỗi câu hỏi có 04 đáp án trả lời, trong đó có 01 đáp án đúng. Người dự thi tiến hành các thao tác sau để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức:

Bước 1: Người dự thi truy cập vào đường dẫn:  https://www.90namdangbothanhhoa.vn, sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi; hoặc truy cập vào một trong các trang website: Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa (http://truyenhinhthanhhoa.vn); Báo Thanh Hóa điện tử (http://baothanhhoa.vn/); Cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy (https://thanhhoa.dcs.vn/tinhuy),… sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi trên các báo, cổng thông tin, trang thông tin điện tử.

Bước 2: Sau khi truy cập vào banner của Cuộc thi, người dự thi tiến hành đăng nhập vào tài khoản.

Bước 3: Trong thời gian 15 phút, người dự thi tiến hành trả lời 08 câu hỏi trắc nghiệm, sau đó điền vào ô “Dự đoán số người tham gia” và bấm vào ô “Hoàn thành”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, phổ biến sâu rộng cuộc thi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở địa phương mình; Đảng bộ 34 xã, thị trấn chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn xã, Mặt trận và các đoàn thể, trường Trung học cơ sở, các cơ quan đơn vị tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Phấn đấu chỉ tiêu, mỗi đảng bộ khối xã, thị trấn có ít nhất 100 người tham gia/1 tuần; đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, trường học có 50% trở lên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia cuộc thi/tuần.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng cuộc thi ở địa phương, đơn vị và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi của địa phương, đơn vị hằng tháng về Ban Tuyên giáo Huyện ủy (trước ngày 30 hằng tháng) để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện:

- Tổ chức phát động cuộc thi trong hệ thống của mình; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên tham gia, hưởng ứng tích cực cuộc thi.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tham gia cuộc thi trong khối và báo cáo kết quả hằng tuần về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

3. Huyện Đoàn:

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi của Tỉnh Đoàn Thanh Hóa và Kế hoạch triển khai cuộc thi của Huyện ủy để phát động cuộc thi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh toàn huyện; tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi.

- Phân công nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn khối cơ quan, các Trường Trung học phổ thông, THCS. Giao chỉ tiêu số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi tại các cấp bộ đoàn hằng tuần.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, hưởng ứng cuộc thi trong các cấp bộ Đoàn và báo cáo kết quả hằng tuần về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động cuộc thi trong toàn ngành Giáo dục; ban hành văn bản chỉ đạo các nhà trường trong huyện, hưởng ứng tham gia cuộc thi (trong đó, giao chỉ tiêu cho cán bộ, học sinh hưởng ứng tham gia dự thi hằng tuần); tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, hưởng ứng cuộc thi trong khối giáo dục và báo cáo kết quả hằng tuần về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

5. Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch: Triển khai việc mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc thi; Phát thanh toàn văn Kế hoạch, Thể lệ, tư liệu về cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi cung cấp; kịp thời phản ánh việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

6. Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu giúp Huyện ủy chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp kết quả cuộc thi hàng tuần (theo kết quả của tỉnh); chủ trì phối hợp Huyện đoàn, Phòng GD&ĐT triển khai, phát động cuộc thi sâu rộng trong toàn huyện. Báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi của Huyện với Ban thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sau khi kết thúc cuộc thi.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực  Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (b/c);

- Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc;

- MTTQ vàcác đoàn thể cấp huyện;

- Phòng giáo GD&ĐT;

- Phòng VHTT;Trung tâm VH-TT-TT&DL;

- Lưu VTHU, BTGHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

 Lê Kim Chất

 

                         THỂ LỆ

Cuộc thitrắc nghiệm trực tuyến

“Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

(Kèm theo Kế hoạch số 207-KH/BTC, ngày 27/3 /2020

của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Huyện)

-----

 

Điều 1: Mục đích yêu cầu

- Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”Nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân hiểu rõ về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm qua.

- Khẳng định vai trò, ý nghĩa lịch sử về sự ra đời và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh; những thành tựu Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo bệ Tổ quốc. Từ đó, nâng cao lòng tự hào của dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành “Tỉnh kiểu mẫu”.

Điều 2: Các quy định chung

2.1. Đối tượng dự thi

Là người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; người tỉnh ngoài, người nước ngoài quan tâm và tham gia Cuộc thi (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi theoQuyết định số 3574-QĐ/TU, ngày   07/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

          2.2.Hình thức thi:

          Thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tháng trên mạng Internet.

          Điều 3: Các quy định cụ thể

          3.1. Đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản, người dùng truy cập vào đường dẫn: https://www.90namdangbothanhhoa.vnhoặc truy cập vào website, người dùng chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt OTP (One Time Password) đến số điện thoại mà cá nhân dùng đăng ký thành viên để xác nhận đăng nhập. Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới tính, ngày sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, mật khẩu là có thể tạo ngay tài khoản một cách nhanh chóng.

- Mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký một lần.

3.2. Cách thức tham gia Cuộc thi

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 08 câu hỏi thi trắc nghiệm và 01 câu “Dự đoán số người tham gia”. Câu hỏi thi trắc nghiệm có nội dung về tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; về thành tựu công cuộc đổi mới của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng… Mỗi câu hỏi có 04 đáp án trả lời, trong đó có 01 đáp án đúng. Người dự thi tiến hành các thao tác sau để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức:

Bước 1: Người dự thi truy cập vào đường dẫn:  https://www.90namdangbothanhhoa.vn, sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi; hoặc truy cập vào một trong các trang website: Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa (http://truyenhinhthanhhoa.vn); Báo Thanh Hóa điện tử (http://baothanhhoa.vn/); Cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy (https://thanhhoa.dcs.vn/tinhuy), sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi trên các báo, cổng thông tin, trang thông tin điện tử.

Bước 2: Sau khi truy cập vào banner của Cuộc thi, người dự thi tiến hành đăng nhập vào tài khoản.

Bước 3: Trong thời gian 15 phút, người dự thi tiến hành trả lời 08 câu hỏi trắc nghiệm, sau đó điền vào ô “Dự đoán số người tham gia” và bấm vào ô “Hoàn thành”.

3.3. Thời gian thi và cách thức xét giải

* Thời gian thi

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 06/4/2020 và kết thúc vào ngày 06/7/2020.

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 09 giờ 00 phút ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 08 giờ 00 phút ngày thứ hai tuần kế tiếp.

* Cách thức xét giải

- Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên chỉ công nhận 01 kết quả trả lời đúng và dự đoán số người tham gia Cuộc thi chính xác hoặc gần nhất.

- Trong trường hợp có nhiều người dự thi cùng trả lời đúng đáp án và dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 11 thí sinh trả lời đúng 08 câu hỏi thi trắc nghiệm và dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia Cuộc thi để lần lượt trao các giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và Khuyến khích.

- Nếu trong trường hợp các thí sinh dự đoán số người tham gia Cuộc thi giống nhau, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn thí sinh hoàn thành đúng phần thi trong thời gian trả lời ngắn nhất để trao giải.

          Điều 4: Cơ cấu, giá trị giải thưởng

4.1. Giải tập thể:Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào địa phương, cơ quan, đơn vị có số lượng người tham gia Cuộc thi các tuần nhiều nhất; có số người trả lời đúng các câu hỏi trong các tuần nhiều nhất và có nhiều người hoàn thành đúng phần thi trong thời gian ngắn nhất để tặng Giấy chứng nhận và phần thưởng cho tập thể trong Lễ Tổng kết Cuộc thi.

4.2. Giải cá nhân: Mỗi tuần có 04 giải thưởng, bao gồm:

+ 01 Giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng.

+ 02 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

+ 03 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng .

+ 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Điều 5: Công bố kết quả và trao giải

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần(chậm nhất là 11h ngày thứ hai hằng tháng) trên trang website dành riêng cho Cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hằng tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức traogiải thưởng cho những người đoạt giải trong các Cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân).

- Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Tổ chức Cuộc thi chuyển tiền thưởng qua tài khoản.

- Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành Tổng kết, trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể; trao Giấy chứng nhận cho người đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần.

Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày công bố và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi./.

 

                                               BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                  1586867050577608869275.jpg