Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
124
Hôm qua:
233
Tuần này:
863
Tháng này:
2028
Tất cả:
183679

Đảng bộ xã Đồng Lợi tăng cường công tác chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 12/05/2020 16:43:37

Đại hội Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ xã nhà trong năm 2020. Vì vậy hòa chung với khí thế sôi nổi và phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc; đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng Bộ xã Đồng Lợi đã và đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/ 5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 190 - KH/HU ngày 04/12/2019 của BTV Huyện ủy Triệu Sơn về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy Triệu Sơn, ngày 10/12/2019 Ban chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 24 về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ xã Đồng Lợi được thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1954. Trải qua quá trình sáng lập, xây dựng và phát triển đến nay Đảng bộ xã có 12 Chi bộ trực thuộc với 310 Đảng viên. Cho đến nay các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đảm bảo tính khách quan, đúng tín độ và thành công tốt đẹp
Thời gian qua, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến từng Chi bộ trực thuộc về nội dung của Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và thực hiện Kế hoạch số 190 - KH/HU, ngày 04/12/2019 của BTV Huyện ủy Triệu Sơn về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời với tinh thần khách quan, dân chủ, nghiêm túc và thẳng thắn Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến thảo luận để đóng góp, xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Cấp ủy, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên.
 Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đại hội và các Tiểu ban phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức, Tiểu ban tiếp dân, Tiểu ban hậu cần.
 Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức Đại hội đến các Chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã diễn ra đúng tiến độ và quy định, trong đó yêu cầu Cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng với đòi hỏi và xu hướng phát triển của xã hội. Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn trên tinh thần đoàn kết và xây dựng; đồng thời đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện.Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Cấp ủy, Ban Thường vụ Cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược trong tình hình mới.

Qua thời gian chuẩn bị cho đến nay, Đảng ủy xã đã chủ động, cụ thể hóa kế hoạch chỉ đạo của BTV Huyện ủy, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy và Huyện ủy Triệu sơn; nhất là việc tích cực họp bàn và chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
Được sự quan tâm và chỉ đạo của BTV Huyện ủy Triệu Sơn, Đảng bộ xã nhà đã và đang nỗ lực thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội đúng quy trình, tiến độ, chất lượng và quyết tâm cao để tổ chức Đại hội thành công. Để chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị mở rộng để triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên trong Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội. Theo đó các thành viên trong Tiểu ban tổ chức đang khẩn trương xúc tiến công tác chuẩn bị từ khâu khánh tiết, trang trí Trung tâm hội nghị xã, khu vực xung quanh công sở, in ấn ma két Đại hội, biển tên Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, niêm yết công khai bảng danh sách trích ngang các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến khâu in, cắt băng rôn, khẩu hiệu, đặt khung ảnh minh họa và phản ánh hoạt động tiêu biểu của các ngành, thành tựu nổi bật trên các mặt của Đảng bộ và nhân dân xã nhà trong giai đoạn 2015 - 2020 nhằm tuyên truyền cho Đại hội  đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ tới; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, điều kiện và cơ sở vật chất để phục vụ hiệu quả cho việc đưa tin tức và tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo nhân dân trong xã về diễn biến, kết quả và ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ xã. Đồng thời có kế hoạch chuẩn bị về mặt hậu cần để phục vụ cho công tác đón tiếp các Đại biểu về dự Đại hội. Bên cạnh đó, Thường vụ Đảng ủy đã giao trách nhiệm cho các thành viên còn lại chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho Đoàn Đại biểu về dự Đại hội. Ban Công an xã cũng được phân công nhiệm vụ tăng cường công tác duy trì và đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn xã nhằm đảm bảo cho Đại hội diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.
Bên cạnh công tác chuẩn bị Đại hội, thời gian qua Thường vụ Đảng ủy cũng tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, Đảng viên; chỉ đạo các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2020, đặc biệt thực hiện nghiêm ngặt đúng qui định của Bộ Y tế về phòng chống, dịch Covid- 19, công tác chăm sóc bảo vệ phòng trừ sâu bệnh hại lúa Chiêm Xuân 2020, chỉ đạo việc thông qua Phương án sản xuất vụ mùa và vụ đông năm 2020... Các ngành, tổ chức đoàn thể phối hợp cùng với Cấp ủy ở các thôn nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo việc đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, phát sinh khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phát động phong trào thi đua yêu nước ở từng ngành, cơ quan, đơn vị và phát huy tinh thần gương mẫu, nêu gương người tốt, việc tốt ở mỗi Cán bộ Đảng viên và nhân dân trong xã để lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ đại biểu xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội  đại biểu Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa bước ngoặt, đánh dấu bước trưởng thành của Đảng bộ xã nhà; đồng thời đó là sự kiện sinh hoạt chính trị sâu rộng mang tính dân chủ, công khai; để qua đó Đảng bộ và chính quyền địa phương sáng suốt, công tâm lựa chọn và tín nhiệm các đồng chí cán bộ Đảng viên có đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân trong toàn xã; đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong Ban Chấp hành Đảng bộ  và chính quyền địa phương nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý công việc chung của Đảng bộ và chính quyền xã nhà; cống hiến trí tuệ, tâm sức cho công cuộc xây dựng quê hương ngày càng tiến bộ, đổi mới và phát triển toàn diện và vững mạnh. Vì vậy công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quyết định thành công của Đại hội. Do đó Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các thành viên trong Tiểu ban tổ chức Đại hội cần thể hiện ý thức, nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia và hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội. Mong rằng các ngành, các tổ chức - đoàn thể từ xã đến thôn hãy phát huy tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao; phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên các lĩnh vực để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã. Đồng thời Đảng bộ xã mong nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của cấp trên, sự đồng thuận, ủng hộ và đồng tình hưởng ứng của nhân dân trong toàn xã để Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công, để lại dư âm tốt đẹp đối với nhân dân trong toàn xã và các địa phương khác trong huyện;  đồng thời có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng Bộ huyện Triệu Sơn khóa XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng được sự quan tâm và chỉ đạo của BTV Huyện ủy Triệu sơn cùng với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và tích cực của Ban chỉ đạo Đại hội cùng các Tiểu ban, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Lợi khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Đại hội của sức mạnh đoàn kết, dân chủ, kỹ cương, sáng tạo và phát triển sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó là nền tảng để xây dựng Đảng bộ xã nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng viên; là cơ sở củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân hướng tới mục tiêu xây dựng xã nhà ngày càng phát triển, sớm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

                                                                                                          Người biên tập: Lê Nam - CCVH 

Đảng bộ xã Đồng Lợi tăng cường công tác chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đăng lúc: 12/05/2020 16:43:37 (GMT+7)

Đại hội Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ xã nhà trong năm 2020. Vì vậy hòa chung với khí thế sôi nổi và phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc; đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng Bộ xã Đồng Lợi đã và đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/ 5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 190 - KH/HU ngày 04/12/2019 của BTV Huyện ủy Triệu Sơn về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy Triệu Sơn, ngày 10/12/2019 Ban chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 24 về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ xã Đồng Lợi được thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1954. Trải qua quá trình sáng lập, xây dựng và phát triển đến nay Đảng bộ xã có 12 Chi bộ trực thuộc với 310 Đảng viên. Cho đến nay các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đảm bảo tính khách quan, đúng tín độ và thành công tốt đẹp
Thời gian qua, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến từng Chi bộ trực thuộc về nội dung của Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và thực hiện Kế hoạch số 190 - KH/HU, ngày 04/12/2019 của BTV Huyện ủy Triệu Sơn về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời với tinh thần khách quan, dân chủ, nghiêm túc và thẳng thắn Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến thảo luận để đóng góp, xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Cấp ủy, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên.
 Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đại hội và các Tiểu ban phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức, Tiểu ban tiếp dân, Tiểu ban hậu cần.
 Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức Đại hội đến các Chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã diễn ra đúng tiến độ và quy định, trong đó yêu cầu Cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng với đòi hỏi và xu hướng phát triển của xã hội. Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn trên tinh thần đoàn kết và xây dựng; đồng thời đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện.Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Cấp ủy, Ban Thường vụ Cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược trong tình hình mới.

Qua thời gian chuẩn bị cho đến nay, Đảng ủy xã đã chủ động, cụ thể hóa kế hoạch chỉ đạo của BTV Huyện ủy, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy và Huyện ủy Triệu sơn; nhất là việc tích cực họp bàn và chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
Được sự quan tâm và chỉ đạo của BTV Huyện ủy Triệu Sơn, Đảng bộ xã nhà đã và đang nỗ lực thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội đúng quy trình, tiến độ, chất lượng và quyết tâm cao để tổ chức Đại hội thành công. Để chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị mở rộng để triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên trong Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội. Theo đó các thành viên trong Tiểu ban tổ chức đang khẩn trương xúc tiến công tác chuẩn bị từ khâu khánh tiết, trang trí Trung tâm hội nghị xã, khu vực xung quanh công sở, in ấn ma két Đại hội, biển tên Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, niêm yết công khai bảng danh sách trích ngang các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến khâu in, cắt băng rôn, khẩu hiệu, đặt khung ảnh minh họa và phản ánh hoạt động tiêu biểu của các ngành, thành tựu nổi bật trên các mặt của Đảng bộ và nhân dân xã nhà trong giai đoạn 2015 - 2020 nhằm tuyên truyền cho Đại hội  đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ tới; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, điều kiện và cơ sở vật chất để phục vụ hiệu quả cho việc đưa tin tức và tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo nhân dân trong xã về diễn biến, kết quả và ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ xã. Đồng thời có kế hoạch chuẩn bị về mặt hậu cần để phục vụ cho công tác đón tiếp các Đại biểu về dự Đại hội. Bên cạnh đó, Thường vụ Đảng ủy đã giao trách nhiệm cho các thành viên còn lại chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho Đoàn Đại biểu về dự Đại hội. Ban Công an xã cũng được phân công nhiệm vụ tăng cường công tác duy trì và đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn xã nhằm đảm bảo cho Đại hội diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.
Bên cạnh công tác chuẩn bị Đại hội, thời gian qua Thường vụ Đảng ủy cũng tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, Đảng viên; chỉ đạo các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2020, đặc biệt thực hiện nghiêm ngặt đúng qui định của Bộ Y tế về phòng chống, dịch Covid- 19, công tác chăm sóc bảo vệ phòng trừ sâu bệnh hại lúa Chiêm Xuân 2020, chỉ đạo việc thông qua Phương án sản xuất vụ mùa và vụ đông năm 2020... Các ngành, tổ chức đoàn thể phối hợp cùng với Cấp ủy ở các thôn nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo việc đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, phát sinh khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phát động phong trào thi đua yêu nước ở từng ngành, cơ quan, đơn vị và phát huy tinh thần gương mẫu, nêu gương người tốt, việc tốt ở mỗi Cán bộ Đảng viên và nhân dân trong xã để lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ đại biểu xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội  đại biểu Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa bước ngoặt, đánh dấu bước trưởng thành của Đảng bộ xã nhà; đồng thời đó là sự kiện sinh hoạt chính trị sâu rộng mang tính dân chủ, công khai; để qua đó Đảng bộ và chính quyền địa phương sáng suốt, công tâm lựa chọn và tín nhiệm các đồng chí cán bộ Đảng viên có đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân trong toàn xã; đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong Ban Chấp hành Đảng bộ  và chính quyền địa phương nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý công việc chung của Đảng bộ và chính quyền xã nhà; cống hiến trí tuệ, tâm sức cho công cuộc xây dựng quê hương ngày càng tiến bộ, đổi mới và phát triển toàn diện và vững mạnh. Vì vậy công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quyết định thành công của Đại hội. Do đó Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các thành viên trong Tiểu ban tổ chức Đại hội cần thể hiện ý thức, nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia và hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội. Mong rằng các ngành, các tổ chức - đoàn thể từ xã đến thôn hãy phát huy tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao; phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên các lĩnh vực để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã. Đồng thời Đảng bộ xã mong nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của cấp trên, sự đồng thuận, ủng hộ và đồng tình hưởng ứng của nhân dân trong toàn xã để Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công, để lại dư âm tốt đẹp đối với nhân dân trong toàn xã và các địa phương khác trong huyện;  đồng thời có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng Bộ huyện Triệu Sơn khóa XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng được sự quan tâm và chỉ đạo của BTV Huyện ủy Triệu sơn cùng với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và tích cực của Ban chỉ đạo Đại hội cùng các Tiểu ban, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Lợi khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Đại hội của sức mạnh đoàn kết, dân chủ, kỹ cương, sáng tạo và phát triển sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó là nền tảng để xây dựng Đảng bộ xã nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng viên; là cơ sở củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân hướng tới mục tiêu xây dựng xã nhà ngày càng phát triển, sớm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

                                                                                                          Người biên tập: Lê Nam - CCVH