Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
195
Hôm qua:
233
Tuần này:
934
Tháng này:
2099
Tất cả:
183750

Xã Đồng Lợi tăng cường công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ngày 01/10/2021 07:14:58

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm tạo sự đồng thuận toàn xã hội trong triển khai thực hiện. Những năm qua công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền xã nhà quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao năm 2021 trên địa bàn xã

 Để  giáo dục và nâng cao nhận thức của nhân dân trong toàn xã về  mục đích, ý nghĩa của công cuộc xây dựng NTM nâng cao, Ban Văn hóa – Thông tin phối hợp với các ngành, đoàn thể ở xã, thôn đã tang cường công tác thôn tin truyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã và thôn
Công  tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, bằng nhiều hình thức phong phú, Trong đó, nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, tiêu chí, lộ trình, các bước triển khai xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, như: Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới
nâng cao” năm 2021, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”...; Công tác tuyên truyền trực quan bằng hệ thông panô, áp phích, băng zôn khẩu hiệu được triển khai rộng khắp trên các địa bàn xã.  Để tạo ra sức sống mới, diện mạo mới cho quê hương Đồng Lợi, công tác trang trí, khánh tiết cũng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã quan tâm. Những ngày này quê hương Đồng Lợi như được khoác trên mình “màu áo mới” bởi hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp pích, Cờ hồng kỳ, cờ Tổ quốc, những chậu hoa giấy, đèn lét tại công sở, các trục đường chính và các thôn trên trên địa bàn xã.

Một số hình ảnh về công tác tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết trên địa bàn xã
20210921_140506.jpg
20210921_140312.jpg
20210921_135829.jpg
20210921_140351.jpg
20210929_140555.jpg

20210928_105111 (1).jpg

    20210928_105206.jpg
20210928_091715.jpg20210927_134518.jpg

b26e432a3eb011355dcedd0708844824.jpg
6141ab1bafbca6b9cd4c457fc75a4cf4.jpg

            20210923_191132.jpg
  20210923_190951.jpg
20210923_113159.jpg


                                                              
 9bae69e629025f48d0e463686f382114.jpg
                                               20210928_105042.jpg
Lê Nam -CCVH 

Xã Đồng Lợi tăng cường công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đăng lúc: 01/10/2021 07:14:58 (GMT+7)

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm tạo sự đồng thuận toàn xã hội trong triển khai thực hiện. Những năm qua công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền xã nhà quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao năm 2021 trên địa bàn xã

 Để  giáo dục và nâng cao nhận thức của nhân dân trong toàn xã về  mục đích, ý nghĩa của công cuộc xây dựng NTM nâng cao, Ban Văn hóa – Thông tin phối hợp với các ngành, đoàn thể ở xã, thôn đã tang cường công tác thôn tin truyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã và thôn
Công  tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, bằng nhiều hình thức phong phú, Trong đó, nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, tiêu chí, lộ trình, các bước triển khai xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, như: Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới
nâng cao” năm 2021, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”...; Công tác tuyên truyền trực quan bằng hệ thông panô, áp phích, băng zôn khẩu hiệu được triển khai rộng khắp trên các địa bàn xã.  Để tạo ra sức sống mới, diện mạo mới cho quê hương Đồng Lợi, công tác trang trí, khánh tiết cũng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã quan tâm. Những ngày này quê hương Đồng Lợi như được khoác trên mình “màu áo mới” bởi hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp pích, Cờ hồng kỳ, cờ Tổ quốc, những chậu hoa giấy, đèn lét tại công sở, các trục đường chính và các thôn trên trên địa bàn xã.

Một số hình ảnh về công tác tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết trên địa bàn xã
20210921_140506.jpg
20210921_140312.jpg
20210921_135829.jpg
20210921_140351.jpg
20210929_140555.jpg

20210928_105111 (1).jpg

    20210928_105206.jpg
20210928_091715.jpg20210927_134518.jpg

b26e432a3eb011355dcedd0708844824.jpg
6141ab1bafbca6b9cd4c457fc75a4cf4.jpg

            20210923_191132.jpg
  20210923_190951.jpg
20210923_113159.jpg


                                                              
 9bae69e629025f48d0e463686f382114.jpg
                                               20210928_105042.jpg
Lê Nam -CCVH