Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
111
Hôm qua:
168
Tuần này:
745
Tháng này:
1517
Tất cả:
81421

Thông báo số 76 ngày 01 tháng 4 năm 2020 của UBND xã về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19.

Ngày 07/04/2020 15:34:03

        ỦY BAN NHÂN DÂN                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             XÃ ĐỒNG LỢI                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


          Số: 76/TB - UBND                                                              Đồng Lợi, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19

 

              Kính gửi: Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng nhân dân trong toàn xã.

                            

          Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra hết sức phức tạp, dự báo dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 16/CT - TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 11/CT - UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid - 19 lây lan ra cộng đồng. Chủ tịch UBND xã yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng nhân dân trong toàn xã tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

    1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình; thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.

- Yêu cầu mọi người dân trong xã ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như:  mua thuốc men, nhu yếu phẩm, khám, chữa bệnh, đi làm tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoàng hóa thiết yếu (các dịch vụ không phải dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác)

- Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp

- Tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cấp trên và ngành y tế để tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng.

               2. Trong quá trình tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đề nghị các hộ gia đình, cá nhân nâng cao tinh thần tự giác ủng hộ các biện pháp, giải pháp xác định mỗi người là một chiến sỹ phòng, chống dịch, tiếp tục chung sức đồng lòng để đẩy lùi dịch bệnh. Trước mắt, thực hiện nghiêm túc việc không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết; rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế đến cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh nền.

   3. Công an xã, tổ giám sát của xã, thôn tăng cường trách nhiệm hơn nữa để thường xuyên tuần tra kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn và đôn đốc thực hiện việc cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp không tự giác thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là việc giám sát các trường hợp là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đi khám, điều trị ngoại trú tại bệnh viện Bạch Mai về địa phương trong thời gian từ ngày 12/3/2020 trở lại đây, hiện nay đang yêu cầu cách ly tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế.

  4. Trạm y tế xã là cơ quan thường trực cho Ban chỉ đạo thường xuyên cập nhật các thông tin, văn bản chỉ đạo của cấp trên để tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo của xã trong công tác tổ chức thực hiện việc phòng, chống dịch trên địa bàn toàn xã, nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm túc, báo cáo khẩn trương trong suốt quá trình phòng, chống dịch bệnh.

  5. Các cơ quan, các ngành có liên quan phổ biến kịp thời các quy định để thực hiện nghiêm túc trong cơ quan, đơn vị mình; nhất thiết không được tổ chức, cá nhân nào lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Người đứng đầu các cơ quan, ngành, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để lây nhiễm dịch bệnh trong cơ quan do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh tại công sở

   6. Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên để tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về lĩnh vực chuyên môn, ngành trong suốt quá trình tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19.  Đồng thời  cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác, kịp thời về Ban chỉ đạo của xã liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Trên đây là một số nội dung cấp bách trong công tác tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid - 19 trên địa bàn xã. Yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị cùng toàn thể nhân dân trong xã tổ chức thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:                                                                                                              KT/CHỦ TỊCH

- Như trên;                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

- TVĐU - TT HĐND xã;                                                                                                 ( đã ký)

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT.

                                                                                                                       Hoàng Văn Chung

 

  

Thông báo số 76 ngày 01 tháng 4 năm 2020 của UBND xã về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19.

Đăng lúc: 07/04/2020 15:34:03 (GMT+7)

        ỦY BAN NHÂN DÂN                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             XÃ ĐỒNG LỢI                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


          Số: 76/TB - UBND                                                              Đồng Lợi, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19

 

              Kính gửi: Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng nhân dân trong toàn xã.

                            

          Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra hết sức phức tạp, dự báo dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 16/CT - TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 11/CT - UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid - 19 lây lan ra cộng đồng. Chủ tịch UBND xã yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng nhân dân trong toàn xã tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

    1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình; thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.

- Yêu cầu mọi người dân trong xã ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như:  mua thuốc men, nhu yếu phẩm, khám, chữa bệnh, đi làm tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoàng hóa thiết yếu (các dịch vụ không phải dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác)

- Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp

- Tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cấp trên và ngành y tế để tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng.

               2. Trong quá trình tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đề nghị các hộ gia đình, cá nhân nâng cao tinh thần tự giác ủng hộ các biện pháp, giải pháp xác định mỗi người là một chiến sỹ phòng, chống dịch, tiếp tục chung sức đồng lòng để đẩy lùi dịch bệnh. Trước mắt, thực hiện nghiêm túc việc không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết; rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế đến cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh nền.

   3. Công an xã, tổ giám sát của xã, thôn tăng cường trách nhiệm hơn nữa để thường xuyên tuần tra kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn và đôn đốc thực hiện việc cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp không tự giác thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là việc giám sát các trường hợp là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đi khám, điều trị ngoại trú tại bệnh viện Bạch Mai về địa phương trong thời gian từ ngày 12/3/2020 trở lại đây, hiện nay đang yêu cầu cách ly tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế.

  4. Trạm y tế xã là cơ quan thường trực cho Ban chỉ đạo thường xuyên cập nhật các thông tin, văn bản chỉ đạo của cấp trên để tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo của xã trong công tác tổ chức thực hiện việc phòng, chống dịch trên địa bàn toàn xã, nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm túc, báo cáo khẩn trương trong suốt quá trình phòng, chống dịch bệnh.

  5. Các cơ quan, các ngành có liên quan phổ biến kịp thời các quy định để thực hiện nghiêm túc trong cơ quan, đơn vị mình; nhất thiết không được tổ chức, cá nhân nào lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Người đứng đầu các cơ quan, ngành, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để lây nhiễm dịch bệnh trong cơ quan do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh tại công sở

   6. Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên để tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về lĩnh vực chuyên môn, ngành trong suốt quá trình tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19.  Đồng thời  cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác, kịp thời về Ban chỉ đạo của xã liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Trên đây là một số nội dung cấp bách trong công tác tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid - 19 trên địa bàn xã. Yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị cùng toàn thể nhân dân trong xã tổ chức thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:                                                                                                              KT/CHỦ TỊCH

- Như trên;                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

- TVĐU - TT HĐND xã;                                                                                                 ( đã ký)

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT.

                                                                                                                       Hoàng Văn Chung

 

  
Từ khóa bài viết: