Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
45
Hôm qua:
264
Tuần này:
309
Tháng này:
865
Tất cả:
87803

Thông báo số 71/TB - UBND ngày 26 tháng 3 năm 2020 của UBND xã V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã.

Ngày 27/03/2020 10:35:42

         Trước diễn biến phức tạp với mức độ lây lan nhanh, tính chất nguy hiểm và khó lường của dịch Covid - 19 trên thế giới và trong nước.Với phương châm chỉ đạo quyết liệt “Chống dịch như chống giặc”, Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, các ngành từ trung ương đến địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm đề ra các giải pháp, tăng cường các biện pháp trong công tác phòng dịch Covid - 19 trong tình hình mới trên quy mô cả nước.
                      Thực hiện Công điện số 06/ CĐ- UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 và Công Văn số 3669/ UBND - VX ngày 25 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

                      Nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch hiệu quả và ngăn chặn không để dịch Covid -19 xuất nhập và lây lan trên địa bàn xã, UBND xã đã triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19. Ngày 26/3/2020 UBND xã đã ban hành Thông báo số 71/TB - UBND V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã.

                Sau đây là nội dung của Thông báo:

 

       ỦY BAN NHÂN DÂN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            XÃ ĐỒNG LỢI                                                                          Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

   


              Số:  71 /TB - UBND                                                           Đồng Lợi, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

                                                                                         THÔNG BÁO

                                    V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã

 
                          Kính gửi: Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng nhân dân trong toàn xã.

                Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra rất phức tạp, lây lan ra gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đe dọa tính mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người và gây bất ổn về mọi mặt trong đời sống xã hội của cộng đồng dân cư. Tại Việt Nam, theo thông báo chính thức của Bộ Y tế tính đến sáng ngày 26 tháng 3 năm 2020 có 148 trường hợp dương tính với Covid - 19 (Trong đó có 17 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly và điều trị tại các cơ sở ytế trong nước). Dự báo khả năng trong thời gian tới dịch Covid - 19 sẽ còn tiếp tục lây lan, bùng phát với mức độ cao và tính chất nguy hiểm, khó lường ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có nước ta. Do đó việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19 đang là vấn đề thời sự nóng bỏng, khẩn cấp của toàn cầu; đó chính là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và thường xuyên của tất cả các quốc gia, dân tộc, các ngành, các địa phương và toàn xã hội.

                Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt “Chống dịch như chống giặc’’, Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, các ngành từ trung ương đến địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm đề ra các giải pháp, tăng cường các biện pháp trong công tác phòng dịch Covid-19 trong tình hình mới trên quy mô cả nước.

                Thực hiện Công điện số 06/ CĐ- UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 và Công văn số 3669/ UBND - VX ngày 25 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.
               Để bảo đảm công tác phòng chống dịch hiệu quả và ngăn chặn không để dịch Covid - 19 xâm nhập và lây lan trên địa bàn xã, Chủ tịch UBND xã yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng nhân dân trong toàn xã tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

               1. Tổ giám sát dịch bệnh cấp xã và thôn cần thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

               - Thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát tất cả những người đến địa phương, con em của địa phương về quê để thực hiện biện pháp cách ly, phòng, chống dịch kịp thời theo quy định của ngành Y tế.

               - Đối với Tổ giám sát thôn (đồng chí Trưởng thôn làm tổ trưởng, Công an viên, các ngành ở thôn và một số người đại diện khu dân cư làm tổ viên) nghiêm túc thực hiện trách nhiệm theo dõi, giám sát và yêu cầu tất cả khách đến địa bàn thôn, con em của thôn về quê phải thực hiện kê khai ytế, báo cáo Tổ giám sát thôn làm cơ sở để tổng hợp, báo cáo lên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 của xã  nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kịp thời và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

              2. Các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã hạn chế tối đa việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện tập trung đông người.Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức thì hạn chế số lượng đại biểu tham dự; đồng thời yêu cầu các đại biểu dự hội nghị, hội thảo phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang; Ban tổ chức hội nghị phải kiểm tra thân nhiệt đại biểu trước khi vào tham dự hội nghị. Những trường hợp có biểu hiện ho, sốt không tham dự các hội nghị, hội thảo và các sự kiện tập trung đông người.
              3. Các ngành, cơ quan, đơn vị và các thôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và vận động các các cán bộ, công chức, nhân viên tại công sở, cơ quan cùng nhân dân trong toàn xã nâng cao ý thức phòng,chống dịch; thường xuyên đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, tập trung đông người như: Công sở, siêu thị, chợ, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, các cơ sở y tế …
             4. Giao cho Ban Công an xã và công an viên của thôn tiến hành kiểm tra và yêu cầu các cơ sở kinh doanh Karaoke, dịch vụ Internet, các cơ sở dịch vụ giải khát (Cà phê, trà chanh, drink tea, trà đá, các loại hình kinh doanh giải khát khác…) trên địa bàn xã cam kết dừng hoạt động phục vụ khách hàng cho đến khi có thông báo cho phép hoạt động trở lại. Đồng thời yêu cầu các dịch vụ gội đầu, các cơ sở massage, các dịch vụ khác tập trung đông người, các dịch vụ không cần thiết khác cũng dừng hoạt động cho đến khi được phép trở lại hoạt động của cấp có thẩm quyền
             5.  Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống tại địa bàn xã phải bố trí các suất ăn riêng cho từng người, sắp xếp người ngồi ăn cách nhau tối thiểu 02 mét hoặc có vách ngăn cách giữa những người ăn; người phục vụ phải đeo khẩu trang khi làm việc và yêu cầu khách hàng phải mang khẩu trang khi gọi suất ăn. Khuyến khích việc người dân mua- giao hàng tại nhà hoặc mua đồ ăn uống mang về nhà sử dụng tại nhà.
            6. Yêu cầu các cá nhân, các hộ gia đình trên địa bàn xã khi tổ chức đám hiếu, hỷ, sự kiện không mời khách ăn uống, nếu tổ chức ăn uống trong phạm vi gia đình  thì không quá 30 người và phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.
            7. Các thôn cần tăng cường tuyên truyền và vận động cá nhân, các hộ gia đình trong thôn nếu theo tôn giáo không tham gia thực hiện các nghi lễ tại nơi tập trung đông người và cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn.
            Trên đây là một số nội dung quan trọng và nhiệm vụ khẩn cấp trong công tác tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid - 19 trên địa bàn xã. Yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh và toàn thể nhân dân trong xã tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn xã, góp phần chung tay cùng các địa phương trong cả nước thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

 

Nơi nhận:                                                                                                         KT/CHỦ TỊCH

- Như trên;                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

- TVĐU-TT HĐND xã;                                                                                              (đã  ký)

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT.

              Hoàng Văn Chung

 

  

Thông báo số 71/TB - UBND ngày 26 tháng 3 năm 2020 của UBND xã V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã.

Đăng lúc: 27/03/2020 10:35:42 (GMT+7)

         Trước diễn biến phức tạp với mức độ lây lan nhanh, tính chất nguy hiểm và khó lường của dịch Covid - 19 trên thế giới và trong nước.Với phương châm chỉ đạo quyết liệt “Chống dịch như chống giặc”, Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, các ngành từ trung ương đến địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm đề ra các giải pháp, tăng cường các biện pháp trong công tác phòng dịch Covid - 19 trong tình hình mới trên quy mô cả nước.
                      Thực hiện Công điện số 06/ CĐ- UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 và Công Văn số 3669/ UBND - VX ngày 25 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

                      Nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch hiệu quả và ngăn chặn không để dịch Covid -19 xuất nhập và lây lan trên địa bàn xã, UBND xã đã triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19. Ngày 26/3/2020 UBND xã đã ban hành Thông báo số 71/TB - UBND V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã.

                Sau đây là nội dung của Thông báo:

 

       ỦY BAN NHÂN DÂN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            XÃ ĐỒNG LỢI                                                                          Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

   


              Số:  71 /TB - UBND                                                           Đồng Lợi, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

                                                                                         THÔNG BÁO

                                    V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã

 
                          Kính gửi: Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng nhân dân trong toàn xã.

                Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra rất phức tạp, lây lan ra gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đe dọa tính mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người và gây bất ổn về mọi mặt trong đời sống xã hội của cộng đồng dân cư. Tại Việt Nam, theo thông báo chính thức của Bộ Y tế tính đến sáng ngày 26 tháng 3 năm 2020 có 148 trường hợp dương tính với Covid - 19 (Trong đó có 17 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly và điều trị tại các cơ sở ytế trong nước). Dự báo khả năng trong thời gian tới dịch Covid - 19 sẽ còn tiếp tục lây lan, bùng phát với mức độ cao và tính chất nguy hiểm, khó lường ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có nước ta. Do đó việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19 đang là vấn đề thời sự nóng bỏng, khẩn cấp của toàn cầu; đó chính là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và thường xuyên của tất cả các quốc gia, dân tộc, các ngành, các địa phương và toàn xã hội.

                Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt “Chống dịch như chống giặc’’, Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, các ngành từ trung ương đến địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm đề ra các giải pháp, tăng cường các biện pháp trong công tác phòng dịch Covid-19 trong tình hình mới trên quy mô cả nước.

                Thực hiện Công điện số 06/ CĐ- UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 và Công văn số 3669/ UBND - VX ngày 25 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.
               Để bảo đảm công tác phòng chống dịch hiệu quả và ngăn chặn không để dịch Covid - 19 xâm nhập và lây lan trên địa bàn xã, Chủ tịch UBND xã yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng nhân dân trong toàn xã tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

               1. Tổ giám sát dịch bệnh cấp xã và thôn cần thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

               - Thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát tất cả những người đến địa phương, con em của địa phương về quê để thực hiện biện pháp cách ly, phòng, chống dịch kịp thời theo quy định của ngành Y tế.

               - Đối với Tổ giám sát thôn (đồng chí Trưởng thôn làm tổ trưởng, Công an viên, các ngành ở thôn và một số người đại diện khu dân cư làm tổ viên) nghiêm túc thực hiện trách nhiệm theo dõi, giám sát và yêu cầu tất cả khách đến địa bàn thôn, con em của thôn về quê phải thực hiện kê khai ytế, báo cáo Tổ giám sát thôn làm cơ sở để tổng hợp, báo cáo lên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 của xã  nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kịp thời và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

              2. Các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã hạn chế tối đa việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện tập trung đông người.Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức thì hạn chế số lượng đại biểu tham dự; đồng thời yêu cầu các đại biểu dự hội nghị, hội thảo phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang; Ban tổ chức hội nghị phải kiểm tra thân nhiệt đại biểu trước khi vào tham dự hội nghị. Những trường hợp có biểu hiện ho, sốt không tham dự các hội nghị, hội thảo và các sự kiện tập trung đông người.
              3. Các ngành, cơ quan, đơn vị và các thôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và vận động các các cán bộ, công chức, nhân viên tại công sở, cơ quan cùng nhân dân trong toàn xã nâng cao ý thức phòng,chống dịch; thường xuyên đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, tập trung đông người như: Công sở, siêu thị, chợ, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, các cơ sở y tế …
             4. Giao cho Ban Công an xã và công an viên của thôn tiến hành kiểm tra và yêu cầu các cơ sở kinh doanh Karaoke, dịch vụ Internet, các cơ sở dịch vụ giải khát (Cà phê, trà chanh, drink tea, trà đá, các loại hình kinh doanh giải khát khác…) trên địa bàn xã cam kết dừng hoạt động phục vụ khách hàng cho đến khi có thông báo cho phép hoạt động trở lại. Đồng thời yêu cầu các dịch vụ gội đầu, các cơ sở massage, các dịch vụ khác tập trung đông người, các dịch vụ không cần thiết khác cũng dừng hoạt động cho đến khi được phép trở lại hoạt động của cấp có thẩm quyền
             5.  Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống tại địa bàn xã phải bố trí các suất ăn riêng cho từng người, sắp xếp người ngồi ăn cách nhau tối thiểu 02 mét hoặc có vách ngăn cách giữa những người ăn; người phục vụ phải đeo khẩu trang khi làm việc và yêu cầu khách hàng phải mang khẩu trang khi gọi suất ăn. Khuyến khích việc người dân mua- giao hàng tại nhà hoặc mua đồ ăn uống mang về nhà sử dụng tại nhà.
            6. Yêu cầu các cá nhân, các hộ gia đình trên địa bàn xã khi tổ chức đám hiếu, hỷ, sự kiện không mời khách ăn uống, nếu tổ chức ăn uống trong phạm vi gia đình  thì không quá 30 người và phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.
            7. Các thôn cần tăng cường tuyên truyền và vận động cá nhân, các hộ gia đình trong thôn nếu theo tôn giáo không tham gia thực hiện các nghi lễ tại nơi tập trung đông người và cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn.
            Trên đây là một số nội dung quan trọng và nhiệm vụ khẩn cấp trong công tác tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid - 19 trên địa bàn xã. Yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh và toàn thể nhân dân trong xã tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn xã, góp phần chung tay cùng các địa phương trong cả nước thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

 

Nơi nhận:                                                                                                         KT/CHỦ TỊCH

- Như trên;                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

- TVĐU-TT HĐND xã;                                                                                              (đã  ký)

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT.

              Hoàng Văn Chung