Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
129
Hôm qua:
168
Tuần này:
763
Tháng này:
1535
Tất cả:
81439

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2020).

Ngày 05/05/2020 08:04:52

                 

                         Kính thưa các đồng chí Cán bộ Đảng viên cùng nhân dân trong xã!
         
                          Thưa quý vị và các bạn!
 
                                                 "Chín năm làm một Điện Biên
                                             Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng".
                                                                                                           (Thơ: Tố Hữu)
               
                         Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020), Ban Văn hóa -  Thông tin xã xin trân trọng kính gửi tới các đồng chí cán bộ Đảng viên cùng nhân dân trong toàn xã những nét chính về ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm được rút ra từ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954) của dân tộc ta.

                       Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954  trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là mốc son vàng, đánh dấu bước tiến thần kỳ của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại lớn lao. Cho đến ngày hôm nay, ý nghĩa và bài học của chiến thắng này vẫn mang tính thời đại sâu sắc, tiếp thêm cho chúng ta niềm tin, ý chí và sức mạnh trên con đường đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục nhiệm vụ chiến lược đó là xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN.

                 Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những chiến công chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, xứng đáng được ghi vào lịch sử dựng nước và giữ  nước của dân tộc như: Một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa ở thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Nó làm sáng ngời chân lý một dân tộc đất không rộng, người không đông, kinh tế chậm phát triển, quân đội còn non trẻ, trang bị còn ít nhưng đoàn kết chặt chẽ, có sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành chiến tranh cách mạng, được các nước XHCH và nhân dân tiến bộ trên thế giới đồng tình ủng hộ thì hoàn toàn có thể thắng được mọi kẻ thù xâm lược.

                 Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954  của quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến lâu dài, anh dũng chống Pháp và can thiệp của Mỹ, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên nước ta. Nó trực tiếp dẫn đến thắng lợi của dân tộc ta tại bàn đàm phán trong hội nghị GiơNeVơ (Thụy Sỹ), buộc Pháp và các nước tham dự Hội nghị phải  ký Hiệp định GiơNeVơ chấm dứt chiến tranh, công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn viện lãnh thổ của Việt Nam, Lào và CămPuChia.


                 Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp với  trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ kéo dài 56 ngày - đêm (từ 13/3/1954 đến 7/5/2020) không những đã bảo vệ và phát triển thành quả vĩ đại của cách mạng tháng Tám mà còn mở ra giai đoạn mới - Miền Bắc được giải phóng, tiến lên xây dựng chế độ XHCN, là hậu phương vững chắc cho quân và dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, là cơ sở thực tiễn để hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

   Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là niềm tự hào của dân tộc ta.Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay thì tinh thần quyết chiến, quyết thắng của  quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên vẹn giá trị lịch sử, thắp lên niềm tin sáng ngời, là động lực tinh thần to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”

    Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, mà còn thắng lợi của nhân dân Lào, CămPuChia - những người bạn cùng chung chiến hào chống kẻ thù xâm lược để tự giải phóng mình; đó là chiến thắng của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Nó chứng tỏ trong thời đại ngày nay chiến tranh xâm lược của đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thắng lợi.

   Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta đã mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, thu hẹp dinh lũy của chúng, giáng  đòn đau vào chiến lược toàn cầu phản cánh mạng của đế quốc Mỹ, đánh dấu thành quả to lớn trong sự nghiệp đấu tranh vĩ đại của nhân loại tiến bộ, vì hòa bình, độc lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội.

  Điện Biên Phủ là chiến thắng lẫy lừng, vang dội của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân vì độc lâp, tự do ở thế kỷ XX. Mặt khác chiến thắng vang dội này đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu có ý nghĩa trong lĩnh vực quân sự , quốc phòng và các lĩnh vực khác như: Chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại … Những bài học có ý nghĩa thực tiễn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ XHCN là:

    Cách mạng muốn thắng lợi cần phải có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cộng sản chân chính. Phải thường xuyên chăm lo và tăng cường sức mạnh lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu bền bĩ, có đội ngũ cán bộ Đảng viên kiên trung, trung thành tuyệt đối với  lý tưởng của Đảng, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN hiện nay.

     Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cần tập hợp sức mạnh và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; trước hết là sức mạnh của ý chí quyết chiến, quyết thắng vì mục tiêu cao cả là độc lập dân tộc và CNXH.

                    Kiên định mục tiêu, nguyên tắc và chiến lược cách mạng phải luôn nắm vững quan điểm thực tiễn, luôn xuất phát từ thực tiễn, kiên định phấn đấu vượt qua mọi khó khăn , linh hoạt, sáng tạo, tìm tòi, phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

    Phát huy tinh thần tự lực, tự cường và những đức tính, phẩm chất quý báu nhất của con người Việt Nam, phát huy được nội lực để chiến đấu và chiến thắng.

                     Một số hình ảnh tư liệu sưu tầm về Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

                  2-1557113409.jpg
        Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp về chiến dịch Điện Biên Phủ (tháng 12/1953).

                 ẢNH BỘ TƯ LỆNH HỌP CD ĐBP.jpg
Bộ Tổng tư lệnh họp bàn kế hoạch phương án tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đầu năm 1954.
 

               12-1557113432.jpg 
Lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Bộ đội Việt Minh tung bay trên nóc hầm tướng De CasTries
chiều ngày 7/5/1954.


                 13-1557113434.jpg
                            
  Tướng De CaTries và các chỉ huy bị bắt sống. 
         

                   8-1557113424.jpg
                          
Quang cảnh Trung tâm Mường Thanh sau khi được giải phóng.

                          Kính thưa các đồng chí cán bộ Đảng viên, thưa nhân dân trong toàn xã!
                 
                          Thưa quý vị và các bạn!

    Thời gian đã lùi xa, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

    Kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng to, gió cả đi đến bến bờ vinh quang, chúng ta cần phải thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước và quy định của địa phương, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng tư lệnh Quân đội, trực tiếp là Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng ủy chiến dịch Điện Biên Phủ.

  Chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh… đã đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

                                                                                                             Người biên tập: Lê Nam - CCVH 

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2020).

Đăng lúc: 05/05/2020 08:04:52 (GMT+7)

                 

                         Kính thưa các đồng chí Cán bộ Đảng viên cùng nhân dân trong xã!
         
                          Thưa quý vị và các bạn!
 
                                                 "Chín năm làm một Điện Biên
                                             Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng".
                                                                                                           (Thơ: Tố Hữu)
               
                         Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020), Ban Văn hóa -  Thông tin xã xin trân trọng kính gửi tới các đồng chí cán bộ Đảng viên cùng nhân dân trong toàn xã những nét chính về ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm được rút ra từ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954) của dân tộc ta.

                       Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954  trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là mốc son vàng, đánh dấu bước tiến thần kỳ của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại lớn lao. Cho đến ngày hôm nay, ý nghĩa và bài học của chiến thắng này vẫn mang tính thời đại sâu sắc, tiếp thêm cho chúng ta niềm tin, ý chí và sức mạnh trên con đường đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục nhiệm vụ chiến lược đó là xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN.

                 Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những chiến công chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, xứng đáng được ghi vào lịch sử dựng nước và giữ  nước của dân tộc như: Một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa ở thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Nó làm sáng ngời chân lý một dân tộc đất không rộng, người không đông, kinh tế chậm phát triển, quân đội còn non trẻ, trang bị còn ít nhưng đoàn kết chặt chẽ, có sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành chiến tranh cách mạng, được các nước XHCH và nhân dân tiến bộ trên thế giới đồng tình ủng hộ thì hoàn toàn có thể thắng được mọi kẻ thù xâm lược.

                 Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954  của quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến lâu dài, anh dũng chống Pháp và can thiệp của Mỹ, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên nước ta. Nó trực tiếp dẫn đến thắng lợi của dân tộc ta tại bàn đàm phán trong hội nghị GiơNeVơ (Thụy Sỹ), buộc Pháp và các nước tham dự Hội nghị phải  ký Hiệp định GiơNeVơ chấm dứt chiến tranh, công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn viện lãnh thổ của Việt Nam, Lào và CămPuChia.


                 Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp với  trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ kéo dài 56 ngày - đêm (từ 13/3/1954 đến 7/5/2020) không những đã bảo vệ và phát triển thành quả vĩ đại của cách mạng tháng Tám mà còn mở ra giai đoạn mới - Miền Bắc được giải phóng, tiến lên xây dựng chế độ XHCN, là hậu phương vững chắc cho quân và dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, là cơ sở thực tiễn để hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

   Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là niềm tự hào của dân tộc ta.Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay thì tinh thần quyết chiến, quyết thắng của  quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên vẹn giá trị lịch sử, thắp lên niềm tin sáng ngời, là động lực tinh thần to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”

    Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, mà còn thắng lợi của nhân dân Lào, CămPuChia - những người bạn cùng chung chiến hào chống kẻ thù xâm lược để tự giải phóng mình; đó là chiến thắng của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Nó chứng tỏ trong thời đại ngày nay chiến tranh xâm lược của đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thắng lợi.

   Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta đã mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, thu hẹp dinh lũy của chúng, giáng  đòn đau vào chiến lược toàn cầu phản cánh mạng của đế quốc Mỹ, đánh dấu thành quả to lớn trong sự nghiệp đấu tranh vĩ đại của nhân loại tiến bộ, vì hòa bình, độc lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội.

  Điện Biên Phủ là chiến thắng lẫy lừng, vang dội của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân vì độc lâp, tự do ở thế kỷ XX. Mặt khác chiến thắng vang dội này đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu có ý nghĩa trong lĩnh vực quân sự , quốc phòng và các lĩnh vực khác như: Chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại … Những bài học có ý nghĩa thực tiễn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ XHCN là:

    Cách mạng muốn thắng lợi cần phải có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cộng sản chân chính. Phải thường xuyên chăm lo và tăng cường sức mạnh lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu bền bĩ, có đội ngũ cán bộ Đảng viên kiên trung, trung thành tuyệt đối với  lý tưởng của Đảng, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN hiện nay.

     Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cần tập hợp sức mạnh và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; trước hết là sức mạnh của ý chí quyết chiến, quyết thắng vì mục tiêu cao cả là độc lập dân tộc và CNXH.

                    Kiên định mục tiêu, nguyên tắc và chiến lược cách mạng phải luôn nắm vững quan điểm thực tiễn, luôn xuất phát từ thực tiễn, kiên định phấn đấu vượt qua mọi khó khăn , linh hoạt, sáng tạo, tìm tòi, phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

    Phát huy tinh thần tự lực, tự cường và những đức tính, phẩm chất quý báu nhất của con người Việt Nam, phát huy được nội lực để chiến đấu và chiến thắng.

                     Một số hình ảnh tư liệu sưu tầm về Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

                  2-1557113409.jpg
        Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp về chiến dịch Điện Biên Phủ (tháng 12/1953).

                 ẢNH BỘ TƯ LỆNH HỌP CD ĐBP.jpg
Bộ Tổng tư lệnh họp bàn kế hoạch phương án tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đầu năm 1954.
 

               12-1557113432.jpg 
Lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Bộ đội Việt Minh tung bay trên nóc hầm tướng De CasTries
chiều ngày 7/5/1954.


                 13-1557113434.jpg
                            
  Tướng De CaTries và các chỉ huy bị bắt sống. 
         

                   8-1557113424.jpg
                          
Quang cảnh Trung tâm Mường Thanh sau khi được giải phóng.

                          Kính thưa các đồng chí cán bộ Đảng viên, thưa nhân dân trong toàn xã!
                 
                          Thưa quý vị và các bạn!

    Thời gian đã lùi xa, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

    Kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng to, gió cả đi đến bến bờ vinh quang, chúng ta cần phải thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước và quy định của địa phương, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng tư lệnh Quân đội, trực tiếp là Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng ủy chiến dịch Điện Biên Phủ.

  Chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh… đã đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

                                                                                                             Người biên tập: Lê Nam - CCVH