Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
117
Hôm qua:
233
Tuần này:
856
Tháng này:
2021
Tất cả:
183672

Hội Nông dân xã Đồng Lợi phát huy truyền thống 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1030-14/10/2021)

Ngày 14/10/2021 15:22:31

Phát huy truyền thống 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1030-14/10/2021), dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của các ngành, đoàn thể, cùng với sự năng động, sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh, cần cù trong lao động của cán bộ, hội viên, nông dân, Hội Nông dân xã đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng phấn đấu xây dựng nền Nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng xã nhà đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.


Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những người nông dân áo vải đã đóng góp vai trò hết sức quan trọng, tiếp tục tiên phong, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới vươn lên xây dựng quê hương đất nước giầu mạnh. Ngày 27/09/1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị tổ chức Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và đoàn kết nông dân lao động, đưa nông thôn nước nhà tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ngày 01/03/1988, Hội chính thức được đổi tên thành Hội Nông dân Việt Nam; 91 năm hình thành và phát triển, Hội Nông dân Việt Nam đã có những đóng góp và vai trò hết sức quan trọng, mang ý nghĩa chính trị to lớn.
 Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cùng nhân dân cả nước nói chung và Hội nông dân xã Đồng Lợi nói riêng ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm Hội Nông dân xã trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, thịnh vượng và mục tiêu, chỉ tiêu trên các lĩnh vực mà Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
 Cùng với sự ra đời và phát triển của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân xã Đồng Lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Hội Nông dân huyện đã có sự trưởng thành và phát triển. Từ khi thành lập đến nay, Hội Nông dân xã đã trải qua 10 kỳ Đại hội. Qua mỗi kỳ Đại hội, tổ chức Hội không ngừng được củng cố và có bước phát triển mới, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Với những kết quả đạt được Hội Nông dân xã đã được cấp ủy, chính quyền xã nhà và Hội Nông dân huyện cùng nhân dân dân trong xã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp vào sự nghiệp chung của xã.  Đây là nguồn động viên tiếp sức cho Hội nông dân xã nhà tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hiện nay toàn xã có 06 Chi hội nông dân với sự tham gia của 1036 hội viên. Các phong trào của Hội từng bước đi vào cuộc sống được đông đảo hội viên nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điển hình như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phát triển các mô hình vườn hộ, phát triển các trang trại, gia trại để vươn lên làm giàu chính đáng, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống. Các hội viên nông dân ở các Chi hội đã hăng hái tham gia phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, hội viên nông dân trong xã đã đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông và kênh mương nội đồng, xây dựng Nhà văn hóa thôn, mua chậu hoa và cán cờ, chỉnh trang nhà cửa.... góp phần làm cho bức tranh nông thôn mới của xã nhà thêm khởi sắc.Tích cực tham gia bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần hoàn thành kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn nâng cao trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, các Chi hội còn nỗ lực làm tốt công tác tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất: Hội đã phối hợp với  Ngân hàng chính sách cho các hộ nông dân trong xã vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Hàng năm, Hội Nông dân xã cũng đã phối hợp tổ chức truyền đạt kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân; cung ứng giống, phân bón, giúp cho nông dân đáp ứng đủ điều kiện phát triển sản xuất... Các Hội viên luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, góp phần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời các hội viên ở các Chi hội đã tích ực tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”, vận động gia đình và người thân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hương ước thôn và vận động mọi người thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việC tang, bãi bỏ hủ tụ lạc hậu, phòng, chống tệ nạn xã hội ,góp phần đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn xã. Đồng thời giáo dục, giữ gind thuần phong mỹ tục và truyền thống tốt đẹp của địa phương nói chung và phẩm chất, đức tính cần cù cù, thật thà, chịu thương chịu khó và không ngừng học hỏi, sáng tạo và vươn lên của Hội Nông dân xã thời kỳ đổi mới, hòa nhập và phát triển.
 Kế thừa và phát huy truyền thống 91 năm xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ngành, đoàn thể, cùng với sự năng động, sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh, cần cù trong lao động của cán bộ, hội viên, nông dân, Hội Nông dân xã nhà quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng phấn đấu xây dựng một nền “Nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”, góp phần xây dựng quê hương Đồng Lợi đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2021 và phát triển phồn vinh, đẹp giàu và văn minh.
                 
Một số hình ảnh về hoạt động và đóng góp của Hội viên Hội Nông dân xã trong phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao " của xã nhà năm 2021.

3f004dac0817e2570d65c1ed6d5323c9 (1).jpg2fbaf5eec43a0ca4190b9df7548ad307.jpg
f6d1d758d7f46da6209ea69345334ba2 (1).jpg

07f49ddfad557050f27cfa7eba81c7fe.jpg
1fd597ce5d016b03fa0389e8baaef3e1.jpg


0b6efcfda0ddf97ec249b7421e7b4dc5.jpg


893470d90413f664e1c82ef8b1a7bb98 (1).jpg
b3e5e822e4a68cac0b689fb76f51f91a.jpg
b4cffe14708d20bfdfb7dfcc43321777.jpg

9758097462ec7da18ffa4756282a37cd.jpg

Tin và ảnh: Lê Nam - CCVH-XH

Hội Nông dân xã Đồng Lợi phát huy truyền thống 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1030-14/10/2021)

Đăng lúc: 14/10/2021 15:22:31 (GMT+7)

Phát huy truyền thống 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1030-14/10/2021), dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của các ngành, đoàn thể, cùng với sự năng động, sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh, cần cù trong lao động của cán bộ, hội viên, nông dân, Hội Nông dân xã đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng phấn đấu xây dựng nền Nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng xã nhà đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.


Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những người nông dân áo vải đã đóng góp vai trò hết sức quan trọng, tiếp tục tiên phong, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới vươn lên xây dựng quê hương đất nước giầu mạnh. Ngày 27/09/1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị tổ chức Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và đoàn kết nông dân lao động, đưa nông thôn nước nhà tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ngày 01/03/1988, Hội chính thức được đổi tên thành Hội Nông dân Việt Nam; 91 năm hình thành và phát triển, Hội Nông dân Việt Nam đã có những đóng góp và vai trò hết sức quan trọng, mang ý nghĩa chính trị to lớn.
 Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cùng nhân dân cả nước nói chung và Hội nông dân xã Đồng Lợi nói riêng ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm Hội Nông dân xã trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, thịnh vượng và mục tiêu, chỉ tiêu trên các lĩnh vực mà Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
 Cùng với sự ra đời và phát triển của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân xã Đồng Lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Hội Nông dân huyện đã có sự trưởng thành và phát triển. Từ khi thành lập đến nay, Hội Nông dân xã đã trải qua 10 kỳ Đại hội. Qua mỗi kỳ Đại hội, tổ chức Hội không ngừng được củng cố và có bước phát triển mới, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Với những kết quả đạt được Hội Nông dân xã đã được cấp ủy, chính quyền xã nhà và Hội Nông dân huyện cùng nhân dân dân trong xã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp vào sự nghiệp chung của xã.  Đây là nguồn động viên tiếp sức cho Hội nông dân xã nhà tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hiện nay toàn xã có 06 Chi hội nông dân với sự tham gia của 1036 hội viên. Các phong trào của Hội từng bước đi vào cuộc sống được đông đảo hội viên nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điển hình như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phát triển các mô hình vườn hộ, phát triển các trang trại, gia trại để vươn lên làm giàu chính đáng, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống. Các hội viên nông dân ở các Chi hội đã hăng hái tham gia phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, hội viên nông dân trong xã đã đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông và kênh mương nội đồng, xây dựng Nhà văn hóa thôn, mua chậu hoa và cán cờ, chỉnh trang nhà cửa.... góp phần làm cho bức tranh nông thôn mới của xã nhà thêm khởi sắc.Tích cực tham gia bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần hoàn thành kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn nâng cao trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, các Chi hội còn nỗ lực làm tốt công tác tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất: Hội đã phối hợp với  Ngân hàng chính sách cho các hộ nông dân trong xã vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Hàng năm, Hội Nông dân xã cũng đã phối hợp tổ chức truyền đạt kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân; cung ứng giống, phân bón, giúp cho nông dân đáp ứng đủ điều kiện phát triển sản xuất... Các Hội viên luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, góp phần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời các hội viên ở các Chi hội đã tích ực tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”, vận động gia đình và người thân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hương ước thôn và vận động mọi người thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việC tang, bãi bỏ hủ tụ lạc hậu, phòng, chống tệ nạn xã hội ,góp phần đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn xã. Đồng thời giáo dục, giữ gind thuần phong mỹ tục và truyền thống tốt đẹp của địa phương nói chung và phẩm chất, đức tính cần cù cù, thật thà, chịu thương chịu khó và không ngừng học hỏi, sáng tạo và vươn lên của Hội Nông dân xã thời kỳ đổi mới, hòa nhập và phát triển.
 Kế thừa và phát huy truyền thống 91 năm xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ngành, đoàn thể, cùng với sự năng động, sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh, cần cù trong lao động của cán bộ, hội viên, nông dân, Hội Nông dân xã nhà quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng phấn đấu xây dựng một nền “Nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”, góp phần xây dựng quê hương Đồng Lợi đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2021 và phát triển phồn vinh, đẹp giàu và văn minh.
                 
Một số hình ảnh về hoạt động và đóng góp của Hội viên Hội Nông dân xã trong phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao " của xã nhà năm 2021.

3f004dac0817e2570d65c1ed6d5323c9 (1).jpg2fbaf5eec43a0ca4190b9df7548ad307.jpg
f6d1d758d7f46da6209ea69345334ba2 (1).jpg

07f49ddfad557050f27cfa7eba81c7fe.jpg
1fd597ce5d016b03fa0389e8baaef3e1.jpg


0b6efcfda0ddf97ec249b7421e7b4dc5.jpg


893470d90413f664e1c82ef8b1a7bb98 (1).jpg
b3e5e822e4a68cac0b689fb76f51f91a.jpg
b4cffe14708d20bfdfb7dfcc43321777.jpg

9758097462ec7da18ffa4756282a37cd.jpg

Tin và ảnh: Lê Nam - CCVH-XH